Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györei Árpádné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Gyermekvédelmi intézkedések

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Györei Árpádné to read a recent response and update the status.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem megküldeni a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig vezetőkre, az ügyintézőkre és az ügykezelőkre vonatkozó
- módszertani fejlesztéseit - gyermekvédelmi és gyámügyi szakterületeken
- szervezeti és működési Szabályzatokat
- ügyrendbe foglaltakat
- munkaköri leírások szabályzatait
- ügyiratok iratkezelési szabályzatáról szóló mindenkor hatályos utasításokat
- kormánymegbízott utasításai
(Ha történt változás 2013 és 2018 év között a változás időpontjával és módosítását is kérem megküldeni.)

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya felügyeleti jogkörökkel rendelkező szakigazgatás szerv végez-e „törvényességi ellenőrzést” a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályon és a hozzá tartozó gyermekvédelmi szerveknél?
a) Milyen gyakorisággal (gyámhivatalokra és gyermekjóléti szolgálatokra bontva)
b) Milyen szakmai iránymutatások alapul vételével (kérem a pontos megjelölést)

3. Kérem továbbá a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelem működésére vonatkozó „ellenőrzési jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát”, megküldését, továbbá kérem tájékoztatásukat a fenti szervre vonatkozó „soron következő, átfogó ellenőrzés időpontjáról” és az „ellenőrzések kiemelt prioritásairól”.

4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya 2013. január 1. és 2019. január 21. között hány alkalommal „járt” el a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelmi- és gyámügyi hatósági ügyeiben?

5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése miatt „hány alakalommal és mely” járási hivatalhoz tartozó gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja elleni indított intézkedést a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozva?

6. Ha történt elégtelen működés miatt panasz/jelzés/ intézkedés, kérem annak a dokumentumait megküldeni.

7. 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag hány alkalommal „indított” az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálynál (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóságnál) illetékes járási gyámhatóságnál vagy gyermekjóléti szolgálatnál?
a/ Ebből hány alkalommal élt ajánlással az Alapvető Jogok Biztosa?
b/ Ebből hány javaslatot teljesítettek?

8. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, illetve a fenntartása alatt álló egyes intézmények tekintetében a Gyvt. 104. § (1) bekezdésének e) pontjában fogalt „ellenőrzési kötelezettségének” miként tett, illetve tesz eleget?

9. Milyen „jelzési kötelesség vonatkozik” a Zala Megyei Járási Gyámhivatalokra (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóságra), ha gyermek lelki, testi, erkölcsi és egészségügyi veszélyeztetést vagy bántalmazás észlel?

10. 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag hány kiskorú veszélyeztetést „észlelt” Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóság)?
a/ Ebből hány alakommal „indult” kivizsgálás?
b/ Ebből hány alkalommal „zárult” a vizsgálat eredménytelenül? (pl. nem történt kiskorú veszélyeztetés)
c/ Ebből hány alkalommal utasították el a panaszt vizsgálat nélkül?
d/ Ebből hány alkalommal „bizonyosodott be”, hogy kiskorú veszélyeztetés megtörtént?
e/ Hány alkalommal „indult intézkedés” a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt?
g/ Megtett intézkedéséről hány alkalommal „tájékoztatta” a működést engedélyező szervet?

https://www.youtube.com/watch?v=nuth6EhP...
https://www.youtube.com/watch?v=sthSLvlE...
https://www.youtube.com/watch?v=qsuvzqgR...
https://www.youtube.com/watch?v=hrJNwTSp...
https://www.youtube.com/watch?v=gvCCXpPe...

https://www.youtube.com/watch?v=GZnkvBuP...
https://www.youtube.com/watch?v=3Sgf6Dup...
https://www.youtube.com/watch?v=P6RiHEw9...
https://www.youtube.com/watch?v=oinkdG8r...
https://www.youtube.com/watch?v=s-irCWue...

https://www.youtube.com/watch?v=GhpkXM1H...
https://www.youtube.com/watch?v=l2Fjad_a...
https://www.youtube.com/watch?v=giQ4-ZeO...
https://www.youtube.com/watch?v=l32uZa5s...
https://www.youtube.com/watch?v=cCF8BW9m...

https://www.youtube.com/watch?v=q7PCku58...
https://www.youtube.com/watch?v=pNFMzAXl...
https://www.youtube.com/watch?v=utuEeR0K...
https://www.youtube.com/watch?v=vGy3rNf0...
https://www.youtube.com/watch?v=e-zodG-J...

https://www.youtube.com/watch?v=InArGzVo...
https://www.youtube.com/watch?v=qLLGUOuT...
https://www.youtube.com/watch?v=SRnCMHz4...
https://www.youtube.com/watch?v=qSfbWA7p...
https://www.youtube.com/watch?v=lIY-J6pb...

https://www.youtube.com/watch?v=Std-id6-...
https://www.youtube.com/watch?v=sL0qWj4N...
https://www.youtube.com/watch?v=9RU-Io04...
https://www.youtube.com/watch?v=uLh32ius...
https://www.youtube.com/watch?v=yMF0JIsV...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 21.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 4880-1/2019/PERFO                              

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

                                                          

Györei Árpádné                               

részére

[1][FOI #12203 email]  

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint, ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 29. §
(1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Erre tekintettel az adatigénylés határidejét meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2019. február 5.
                                                              

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

           

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györei Árpádné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei