Gyermekvédelmi intézkedések

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem megküldeni a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig vezetőkre, az ügyintézőkre és az ügykezelőkre vonatkozó
- módszertani fejlesztéseit - gyermekvédelmi és gyámügyi szakterületeken
- szervezeti és működési Szabályzatokat
- ügyrendbe foglaltakat
- munkaköri leírások szabályzatait
- ügyiratok iratkezelési szabályzatáról szóló mindenkor hatályos utasításokat
- kormánymegbízott utasításai
(Ha történt változás 2013 és 2018 év között a változás időpontjával és módosítását is kérem megküldeni.)

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya felügyeleti jogkörökkel rendelkező szakigazgatás szerv végez-e „törvényességi ellenőrzést” a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályon és a hozzá tartozó gyermekvédelmi szerveknél?
a) Milyen gyakorisággal (gyámhivatalokra és gyermekjóléti szolgálatokra bontva)
b) Milyen szakmai iránymutatások alapul vételével (kérem a pontos megjelölést)

3. Kérem továbbá a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelem működésére vonatkozó „ellenőrzési jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát”, megküldését, továbbá kérem tájékoztatásukat a fenti szervre vonatkozó „soron következő, átfogó ellenőrzés időpontjáról” és az „ellenőrzések kiemelt prioritásairól”.

4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya 2013. január 1. és 2019. január 21. között hány alkalommal „járt” el a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelmi- és gyámügyi hatósági ügyeiben?

5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése miatt „hány alakalommal és mely” járási hivatalhoz tartozó gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja elleni indított intézkedést a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozva?

6. Ha történt elégtelen működés miatt panasz/jelzés/ intézkedés, kérem annak a dokumentumait megküldeni.

7. 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag hány alkalommal „indított” az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálynál (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóságnál) illetékes járási gyámhatóságnál vagy gyermekjóléti szolgálatnál?
a/ Ebből hány alkalommal élt ajánlással az Alapvető Jogok Biztosa?
b/ Ebből hány javaslatot teljesítettek?

8. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, illetve a fenntartása alatt álló egyes intézmények tekintetében a Gyvt. 104. § (1) bekezdésének e) pontjában fogalt „ellenőrzési kötelezettségének” miként tett, illetve tesz eleget?

9. Milyen „jelzési kötelesség vonatkozik” a Zala Megyei Járási Gyámhivatalokra (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóságra), ha gyermek lelki, testi, erkölcsi és egészségügyi veszélyeztetést vagy bántalmazás észlel?

10. 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag hány kiskorú veszélyeztetést „észlelt” Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóság)?
a/ Ebből hány alakommal „indult” kivizsgálás?
b/ Ebből hány alkalommal „zárult” a vizsgálat eredménytelenül? (pl. nem történt kiskorú veszélyeztetés)
c/ Ebből hány alkalommal utasították el a panaszt vizsgálat nélkül?
d/ Ebből hány alkalommal „bizonyosodott be”, hogy kiskorú veszélyeztetés megtörtént?
e/ Hány alkalommal „indult intézkedés” a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt?
g/ Megtett intézkedéséről hány alkalommal „tájékoztatta” a működést engedélyező szervet?

https://www.youtube.com/watch?v=nuth6EhP...
https://www.youtube.com/watch?v=sthSLvlE...
https://www.youtube.com/watch?v=qsuvzqgR...
https://www.youtube.com/watch?v=hrJNwTSp...
https://www.youtube.com/watch?v=gvCCXpPe...

https://www.youtube.com/watch?v=GZnkvBuP...
https://www.youtube.com/watch?v=3Sgf6Dup...
https://www.youtube.com/watch?v=P6RiHEw9...
https://www.youtube.com/watch?v=oinkdG8r...
https://www.youtube.com/watch?v=s-irCWue...

https://www.youtube.com/watch?v=GhpkXM1H...
https://www.youtube.com/watch?v=l2Fjad_a...
https://www.youtube.com/watch?v=giQ4-ZeO...
https://www.youtube.com/watch?v=l32uZa5s...
https://www.youtube.com/watch?v=cCF8BW9m...

https://www.youtube.com/watch?v=q7PCku58...
https://www.youtube.com/watch?v=pNFMzAXl...
https://www.youtube.com/watch?v=utuEeR0K...
https://www.youtube.com/watch?v=vGy3rNf0...
https://www.youtube.com/watch?v=e-zodG-J...

https://www.youtube.com/watch?v=InArGzVo...
https://www.youtube.com/watch?v=qLLGUOuT...
https://www.youtube.com/watch?v=SRnCMHz4...
https://www.youtube.com/watch?v=qSfbWA7p...
https://www.youtube.com/watch?v=lIY-J6pb...

https://www.youtube.com/watch?v=Std-id6-...
https://www.youtube.com/watch?v=sL0qWj4N...
https://www.youtube.com/watch?v=9RU-Io04...
https://www.youtube.com/watch?v=uLh32ius...
https://www.youtube.com/watch?v=yMF0JIsV...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 21.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 4880-1/2019/PERFO                              

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

                                                          

Györei Árpádné                               

részére

[1][FOI #12203 email]  

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint, ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 29. §
(1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Erre tekintettel az adatigénylés határidejét meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2019. február 5.
                                                              

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

           

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment 1.sz m mell klet.pdf
252K Download View as HTML

Attachment 2.sz m mell klet.pdf
244K Download View as HTML

Attachment 3.sz m mell klet.pdf
295K Download View as HTML

Attachment 4.sz m mell klet.pdf
376K Download View as HTML

Attachment 5.sz m mell klet.pdf
193K Download View as HTML


Iktatószám: 4880-2/2019/PERFO

 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

 

Melléklet: 5 db

                                  

                                                          

Györei Árpádné                               

részére

[1][FOI #12203 email] 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

 

Közérdekű adatigénylés keretében az alábbi adatokról kért tájékoztatást:

„1. Kérem megküldeni a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 2013.
január 1.-től és 2019. január 21.-ig vezetőkre, az ügyintézőkre és az
ügykezelőkre vonatkozó

- módszertani fejlesztéseit - gyermekvédelmi és gyámügyi szakterületeken

- szervezeti és működési Szabályzatokat

- ügyrendbe foglaltakat

- munkaköri leírások szabályzatait

- ügyiratok iratkezelési szabályzatáról szóló mindenkor hatályos
utasításokat

- kormánymegbízott utasításai

(Ha történt változás 2013 és 2018 év között a változás időpontjával és
módosítását is kérem megküldeni.)

 

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi
Főosztálya felügyeleti jogkörökkel rendelkező szakigazgatás szerv végez-e
„törvényességi ellenőrzést” a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályon és a hozzá tartozó gyermekvédelmi szerveknél?

a) Milyen gyakorisággal (gyámhivatalokra és gyermekjóléti szolgálatokra
bontva)

b) Milyen szakmai iránymutatások alapul vételével (kérem a pontos
megjelölést)

 

3. Kérem továbbá a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
gyermekvédelem működésére vonatkozó „ellenőrzési jegyzőkönyvek
nyilvánosságra hozatalát”, megküldését, továbbá kérem tájékoztatásukat a
fenti szervre vonatkozó „soron következő, átfogó ellenőrzés időpontjáról”
és az „ellenőrzések kiemelt prioritásairól”.

 

4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi
Főosztálya 2013. január 1. és 2019. január 21. között hány alkalommal
„járt” el a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelmi-
és gyámügyi hatósági ügyeiben?

 

5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi
Főosztálya  2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag
gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése miatt „hány alakalommal és
mely” járási hivatalhoz tartozó gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja elleni
indított intézkedést a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakra
hivatkozva?

 

6. Ha történt elégtelen működés miatt panasz/jelzés/ intézkedés, kérem
annak a dokumentumait megküldeni.

 

7. 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag hány alkalommal
„indított” az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot Zala Megyei Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálynál (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóságnál)
illetékes járási gyámhatóságnál vagy gyermekjóléti szolgálatnál?

a/ Ebből hány alkalommal élt ajánlással az Alapvető Jogok Biztosa?

b/ Ebből hány javaslatot teljesítettek?

 

8. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi
Főosztálya a Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, illetve a
fenntartása alatt álló egyes intézmények tekintetében a Gyvt. 104. § (1)
bekezdésének e) pontjában fogalt „ellenőrzési kötelezettségének” miként
tett, illetve tesz eleget?

 

9. Milyen „jelzési kötelesség vonatkozik” a Zala Megyei Járási
Gyámhivatalokra (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóságra), ha gyermek
lelki, testi, erkölcsi és egészségügyi veszélyeztetést vagy bántalmazás
észlel?

 

10. 2013. január 1.-től és 2019. január 21.-ig bezárólag hány kiskorú
veszélyeztetést „észlelt” Zala Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (a
továbbiakban: másodfokú gyámhatóság)?

a/ Ebből hány alakommal „indult” kivizsgálás?

b/ Ebből hány alkalommal „zárult” a vizsgálat eredménytelenül? (pl. nem
történt kiskorú veszélyeztetés) c/ Ebből hány alkalommal utasították el a
panaszt vizsgálat nélkül?

d/ Ebből hány alkalommal „bizonyosodott be”, hogy kiskorú veszélyeztetés
megtörtént?

e/ Hány alkalommal „indult intézkedés” a panaszt kiváltó okok
megszüntetése iránt?

g/ Megtett intézkedéséről hány alkalommal „tájékoztatta” a működést
engedélyező szervet?”

 

 

I. Adatigénylésének első pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az első és
a negyedik francia bekezdés kivételével a kért dokumentumok az érintett
kormányhivatal honlapjáról elérhetőek, azok közérdekből nyilvános adatok.
Az adatok a következő linken találhatóak meg:
[2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?sour...

 

Az első franciabekezdés vonatkozásában a fővárosi és megyei
kormányhivatalok gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró
szervezeti egységei részére évente két Szakmai Nap megtartására kerül sor,
melyen valamennyi szakmai főosztály képviselői részt vettek. A Szakmai Nap
keretében az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érdekében a
tavaszi és őszi jogszabály módosításokkal kapcsolatos tájékoztatásra,
valamint az aktuális gyakorlati tapasztalat során felmerülő problémák
megvitatására kerül sor.

Az első- és másodfokú gyámügyi ügyintézők 2017 tavaszán gyakorlat orientál
képzésben vettek részt, ahol a gyermekbántalmazással, gyámhatósági
bizonyítási eljárás, a kapcsolattartás rendezésével és végrehajtásával,
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ismeretek
kerültek átadásra.

A minisztérium honlapján közzétételre kerültek azok a szakmai szabályozók,
melyek alkalmazása kötelező:

-           Módszertani útmutató a gyermekvédelmi észlelő- és
jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére
és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan
(átdolgozott kiadás)

-           Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által
működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének
szabályairól

-           Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által
működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól

-           Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében
biztosított szociális segítő munka folyamatairól

-           Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család-
és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól        

A következő linken találhatóak a kért adatok:
[3]http://szocialisportal.hu/-/csalad-es-gy...

 

A munkaköri leírások szabályzatai tekintetében tájékoztatom, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a kért adatokkal nem rendelkezik, így nem
tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek.

 

II. Adatigénylésének második pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az
emberi erőforrások minisztere a gyámhatóságok szakmai felügyeletével és
irányításával összefüggő feladatainak ellátása körében a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 20. §-ában foglaltak szerint

a)         négyévenként ellenőrzi a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó
és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját,

b)         részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által
koordinált, a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási
feladatainak szakmai irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló
ellenőrzésekben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok tekintetében
meghatározza az ellenőrzés szakmai szempontjait,

c)         a fővárosi és megyei kormányhivatal számára a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatok tekintetében meghatározza az éves ellenőrzési terv
kiemelt területeit és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatal ez
irányú éves beszámoló jelentéseit.

 

Gyár. 20. § a) és b) pontjai szerinti feladat – A Zala Megyei
Kormányhivatal átfogó ellenőrzésére 2017-ben került sor. Az átfogó
ellenőrzés keretében a vizsgált szerv feladat- és hatáskörébe tartozó,
meghatározott időszakra vonatkozó tevékenység törvényességi, szakszerűségi
és hatékonysági ellenőrzése történik. A 2017 évi átfogó ellenőrzés
vizsgálati szempontjai, a vizsgálat tartalma:

-       Ügyiratforgalom, statisztika, a felügyeleti szerv által hozott
másodfokú határozatok száma, azok jellege

-       A fenntartók, intézmények, szolgáltatók jogalkalmazásának segítése
érdekében végzett tevékenységek módszerei (értekezletek, tájékoztatók,
stb.)

-       Az Osztály gyámügyi tevékenységének vizsgálata

o   Ideiglenes hatályú elhelyezések elleni fellebbezések elbírálása  

o   A védelembe vétel, a megelőző pártfogás elrendelése elleni
fellebbezések elbírálása,

o   Nevelésbe vétel, gyermekvédelmi gyám kirendelése elleni fellebbezések
elbírálása,

o   Támogató- és gondnok kirendelésének protokollja, gondnokrendelés
elleni fellebbezések elbírálása

o   Kapcsolattartás, gondnokrendelés, családbafogadó gyám kirendelése
kapcsán peres ügyek

szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyek jog- és szakszerűségi vizsgálatával,
továbbá a   Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a
gyámhatóságnak a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről
szóló, felülvizsgálati kötelezettséget nem tartalmazó - határozatok
felülvizsgálata iránti perindítási kötelezettségének megvalósulása a
megyében, ezzel kapcsolatban a szakmai irányítás tartalma és formája.

-       Az Osztály gyermekvédelmi szakellátást felügyelő tevékenységének
vizsgálata

o   Felügyelt kapcsolattartás biztosítása a családból kiemelt gyermek
számára a gyermekvédelmi szakszolgáltatás részéről

o   Örökbefogadás elősegítése, utánkövetése a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat által a megyében

o   A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos
eljárás vizsgálata

·      nevelőszülői hálózat

·      gyermekotthon

·      területi gyermekvédelmi szakszolgálat

szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyek jog- és szakszerűségi vizsgálatával.

-       A gyermekvédelmi szakellátások éves ellenőrzésével kapcsolatos
eljárások vizsgálata, az alkalmazott jogkövetkezmények és azok okai

Alkalmazott módszerek:

-           helyszíni ellenőrzés

-           adat- és információkérés

-           iratellenőrzés és iratbekérés

Gyár. 20. § c) pontja szerinti feladat – Az országos hatósági ellenőrzési
terveket mellékelten megküldjük 2015-2019 évekre vonatkozóan.

 

III. Adatigénylésének harmadik pontja tekintetében tájékoztatom, hogy a
Zala Megyei Kormányhivatal következő átfogó ellenőrzésének tervezett
időpontja 2021. Tekintettel arra, hogy átfogó ellenőrzésről van szó, a
vizsgálat időszakában keletkezett valamennyi másodfokú gyámhatósági ügyre
kiterjed a szakmai irányítói ellenőrzés.

 

IV. Adatigénylésének negyedik, hatodik, hetedik, valamint tízedik pontja
tekintetében tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kért
adatokkal nem rendelkezik, így nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja
értelmében vett adatkezelőnek.

 

V. Adatigénylésének ötödik pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a kért adatokkal nem rendelkezik, ugyanis
a hivatkozott Gyvt. szakasz alapján a hatáskör gyakorlói az első- és
másodfokú gyámhatóságok.

 

VI. Adatigénylésének nyolcadik pontja tekintetében tájékoztatom, hogy a
Gyvt. 104. § (1) bekezdése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a
javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartójának feladat és
hatáskörét határozza meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végző szolgáltatások vonatkozásában a Gyvt. 98. §-ában
meghatározott feladat és hatáskörrel rendelkezik. A szolgáltatást nyújtó
intézmények ellenőrzésére vonatkozóan a Gyár. 13. § b) pontja, továbbá a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.
24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, míg a
járási gyámhivatalok vonatkozásában a Gyár. 13. § a) pontja és a 14. § (1)
bekezdés a) pontja.

Az EMMI ellenőrzési jogosítványai tekintetében a 2. kérdésre adott választ
kérjük figyelembe venni.  

 

VII. Adatigénylésének kilencedik pontja tekintetében tájékoztatom, hogy a
fővárosi és megyei kormányhivatalok gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a
továbbiakban: elsőfokú gyámhatóságok) a gyermek veszélyeztetettségének
észlelése esetén – jelzőrendszeri tagoktól érkező jelzés vagy állampolgári
bejelentés esetén – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 8. § (2)
bekezdés b) pontja alapján hivatalból köteles megindítania az eljárást. Az
eljárás lefolytatását követően, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján
a Gyár. 8. § (2) bekezdése szerint feljelentést tesz a gyermek sérelmére
elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén (pl. kiskorú veszélyeztetése,
tartási kötelezettség elmulasztása).

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: másodfokú gyámhatóság) a Gyvt. 17. § (1)
bekezdés n) pontja alapján a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer
tagja, gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén jelzési
kötelezettsége van az illetékes elsőfokú gyámhatóság felé, továbbá ellátja
a Gyvt. 17. § (6) bekezdés szerinti feladatokat is. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. február 20.
                                                            

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei