Gyógytornász munkaórák és gyógytornászok megyénkénti száma az egyes hónapokban 2017-ben

Kerekes Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2017-ben mennyi -2224 FEOR szám alatt jegyzett- Gyógytornász és hány órában dolgozott magáncégnek az egyes hónapokban, az alábbi megyékben:
Győr-Moson-Sopron--- 1.Megye
Pest---------------- 2.Megye
Zala---------------- 3.Megye
Hajdú-Bihar--------- 4.Megye
Bács-Kiskun--------- 5.Megye
Jász-Nagykun-Szolnok-6.Megye
Baranya------------- 7.Megye
Csongrád------------ 8.Megye

Kérem, csak a magáncégben dolgozó gyógytornászok számát tüntessék fel az egyes megyéknél.
Kérem az alábbi séma szerint- havi és megyénkénti bontásban küldjék meg az adatokat.
(Gyógytornász munkaórák és gyógytornászok megyénkénti száma az egyes hónapokban.)

2017:
Január:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
Gyógytornászok száma:----------|----------|--------------|-------------
Munkaórák száma: -----------|----------|--------------|-------------

Február:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
Gyógytornászok száma:----------|----------|--------------|-------------
Munkaórák száma: -----------|----------|--------------|-------------
.
.
.
December:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
Gyógytornászok száma:----------|----------|--------------|-------------
Munkaórák száma: -----------|----------|--------------|-------------

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 5.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.
Kérem pótolják kötelezettségüket adatigénylésemet illetően, melynek címe:
Gyógytornász munkaórák és gyógytornászok megyénkénti száma az egyes hónapokban 2017-ben.

Kelt: 2019. május 5.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Kerekes Imre hozzászólt ()

Tisztelt ÁNTSZ!

Ismételtem felhívom figyelmüket alábbi adatigénylésemre, melynek megválaszolása az Infotörvényben leírt kötelességük:
Kérem írják meg:
A 2017-ben mennyi -2224 FEOR szám alatt jegyzett- Gyógytornász és hány órában dolgozott magáncégnek az egyes hónapokban, az alábbi megyékben:
Győr-Moson-Sopron--- 1.Megye
Pest---------------- 2.Megye
Zala---------------- 3.Megye
Hajdú-Bihar--------- 4.Megye
Bács-Kiskun--------- 5.Megye
Jász-Nagykun-Szolnok-6.Megye
Baranya------------- 7.Megye
Csongrád------------ 8.Megye

Kérem, csak a magáncégben dolgozó gyógytornászok számát tüntessék fel az egyes megyéknél.
Kérem az alábbi séma szerint- havi és megyénkénti bontásban küldjék meg az adatokat.
(Gyógytornász munkaórák és gyógytornászok megyénkénti száma az egyes hónapokban.)

2017:
Január:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
Gyógytornászok száma:----------|----------|--------------|-------------
Munkaórák száma: -----------|----------|--------------|-------------

Február:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
Gyógytornászok száma:----------|----------|--------------|-------------
Munkaórák száma: -----------|----------|--------------|-------------
.
.
.
December:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
Gyógytornászok száma:----------|----------|--------------|-------------
Munkaórák száma: -----------|----------|--------------|-------------

Kószönettel
Kerekes Imre

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerekes Imre:
Csak a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei