Gyógytornászok megyénkénti állományi létszáma

Kerekes Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Állami Egészségügyi Ellátó Központ nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2017-ben mennyi -2224 FEOR szám alatt jegyzett- Gyógytornász dolgozott magáncégnek az egyes hónapokban, az alábbi megyékben:
Győr-Moson-Sopron--- 1.Megye
Pest---------------- 2.Megye
Zala---------------- 3.Megye
Hajdú-Bihar--------- 4.Megye
Bács-Kiskun--------- 5.Megye
Jász-Nagykun-Szolnok--6.Megye
Baranya------------- 7.Megye
Csongrád------------ 8.Megye

Kérem, csak a magáncégben dolgozó gyógytornászok számát tüntessék fel az egyes megyéknél.
Kérem az alábbi séma szerint- havi és megyénkénti bontásban küldjék meg az adatokat.

2017:
Január:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
-------------------------------------------------

Február:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
-------------------------------------------------
.
.
.
December:
1.Megyében--2.Megyében-3.Megyében.....8.Megyében
-------------------------------------------------

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 30.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Dóra
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

 

From: Vörös Cecília
Sent: Thursday, April 04, 2019 8:28 AM
To: Adatigény AEEK <[email address]>
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Gyógytornászok
megyénkénti állományi létszáma

 

 

 

 

 

Tisztelt Kerekes Imre!

 

Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dolgozók
munkahelyével kapcsolatos teljes körű nyilvántartását  2014. január 1.
napjától a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) – illetve jogelőd
intézményei – vezeti. Az egészségügyi szolgáltatók adatszolgáltatási
kötelezettségét az NNK részére az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet  14.§ (2) bekezdés b) pontja írja
elő.

 

Tekintettel arra, hogy az említett nyilvántartás vezetése nem tartozik az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ hatáskörébe, kérelmével szíveskedjék a
nyilvántartást vezető hatósághoz fordulni.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő úr nevében,

 

Üdvözlettel

 

Szabó Dóra

referens

IT Igazgatóság

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Dóra
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Szabó Dóra vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Gyógytornászok megyénkénti állományi létszáma".

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Dóra
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

Tisztelt Kerekes Imre!

 

Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dolgozók
munkahelyével kapcsolatos teljes körű nyilvántartását  2014. január 1.
napjától a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) – illetve jogelőd
intézményei – vezeti. Az egészségügyi szolgáltatók adatszolgáltatási
kötelezettségét az NNK részére az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet  14.§ (2) bekezdés b) pontja írja
elő.

 

Tekintettel arra, hogy az említett nyilvántartás vezetése nem tartozik az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ hatáskörébe, kérelmével szíveskedjék a
nyilvántartást vezető hatósághoz fordulni.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő úr nevében,

 

Üdvözlettel

 

Szabó Dóra

referens

IT Igazgatóság

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt ÁEEK!

Köszönöm felvilágosításukat.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerekes Imre:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei