Győri játszóterek listája

Horváth Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Feladó: Horváth Szabolcs

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győr város közigazgatási határán belül található játszóterek listáját:
- játszótér címe
- építés/felújítás éve
- telepített játékok darabszáma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 1.

Üdvözlettel: Horváth Szabolcs

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csörgits Lajos
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image002.jpg
0K Download

Attachment iso 8859 2 Q k F6z E9rdek FB adatig E9nyl E9s.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Szabolcs!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Csörgits Lajos

          aljegyző

 

Győr Megyei Jogú Város

 Polgármesteri Hivatala

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Telefon: +36-96-500245

Fax:      +36-96-500160

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Szabolcs

Tisztelt Dr. Csörgits Lajos!

A "győri játszóterek listája" tárgyú közérdekű adatigénylést visszavonom.

Üdvözlettel:
Horváth Szabolcs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Szabolcs:
Csak a(z) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei