Habilitációs és egy. tanári kinevezés

Rácz B Lajos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Köztársasági Elnöki Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Rácz B Lajos

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A NKE doktori és habilitációs bizottsága az elmúlt időszakban jóváhagyott habilitációs eljárásokat. Köztük Resperger István ezds eljárását.
Már a beadáskor is szabálytalanság volt hiszen a doktori bizottság az eljárás során vissza adta a pályázónak a beadott anyagát pontosításra, hiba javításra majd egy hét után csendben vissza vették az eljárásba.Ez beszéd téma volt a fokozat szerzésre várók között.
Hivatkozásai és mtmt adattári anyagai nem helytállóak. Van olyan konferencia kötet ami meg sem jelent és nem is tervezik. Az eljárás végén a nyilvános meghirdetés utólag történt a neten ill a habilitációs óra tartásán csak a vizsga bizottság vett részt. Érdeklődő nem ment. Az osztály ahol tartották csupa katona volt akik nem voltak felkészülve erre. (alárendeltek)

Kérem az ügy vizsgálatát mivel az NKE nem folytatta le. Érintve van a stratégiai rektor helyettes akinek beosztottja a habilitáló és minden tudományos tanácsban, doktori tanácsban közösen vesznek részt. Szerintem ez összeférhetetlen. Resperger ezds már korábban is használta a habilitációs címet ami meg is jelent az egyetem doktori bizottságának listáján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 20.

Üdvözlettel: Rácz B Lajos és a doktoranduszok

Hivatkozása ide

Köztársasági Elnöki Hivatal


Attachment attachment.delivery status
11 Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s Habilit ci s s egy.tan ri kinevez s.txt
11 Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[KEH request email]>: host mail.keh.hu[195.228.26.34] said: 550
[KEH request email]... No such user (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rácz B Lajos:
Csak a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei