Hálapénz, etikai vizsgálatok- I. és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

D. Tóth Kriszta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: D. Tóth Kriszta

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A hálapénz elfogadásának szabályozására vonatkozóan a 2012. július 1-jétől hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 52. § (2) és (4) bekezdésének megfelelően, mely alapján a „munkavállaló a
munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a
munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el vagy nem
köthet ki".

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre,

1)A Semmelweis Egyetem I. és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozóira vonatkozó ezzel kapcsolatos munkáltatói előzetes hozzájárulását!

2) Történt-e, illetve folyamatban van-e 2012. július 1-jétől számítva a hálapénzzel kapcsolatos etikai, munkáltatói vizsgálat az I. és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozóival szemben?

3) Ha történt, táblázatos formában kérem szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az érintett Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nevét, a vizsgálat idejét, annak eredményét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 8.

Üdvözlettel:

D. Tóth Kriszta

Hivatkozása ide

Resső Wladislaw hozzászólt ()

Gondoltuk csak nem sejtettük, hogy az egyetemeken is így megy. Akinek meg nem jut hálapénz az kap többszázezres jutalmat:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 24993- 5   /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Adatigénylésére vonatkozóan tájékoztatom, hogy  a hálapénzzel kapcsolatos
etikai vizsgálat az I. és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
dolgozóival szemben a megjelölt időszakban nem történt. A hálapénz
elfogadásának szabályozására vonatkozó  rektori körlevél (16/2012) a Jogi
és Igazgatási Főigazgatóság honlapjáról az alábbi linken elérhető:
 
[1]http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt főigazgató
 

--------------------------------------------------------------------------

 

>>> D. Tóth Kriszta<[FOI #8634 email]> 2017. 03. 08.
10:25 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A hálapénz elfogadásának szabályozására vonatkozóan a 2012. július 1-jétől
hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 52. § (2)
és (4) bekezdésének megfelelően, mely alapján a „munkavállaló a
munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a
munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el vagy
nem
köthet ki".

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre,

1)A Semmelweis Egyetem  I. és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika dolgozóira  vonatkozó ezzel kapcsolatos munkáltatói előzetes
hozzájárulását!

2) Történt-e, illetve folyamatban van-e 2012. július 1-jétől számítva a
hálapénzzel kapcsolatos etikai, munkáltatói vizsgálat az I. és II. Számú
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozóival szemben?

3) Ha történt, táblázatos formában kérem szíveskedjenek elektronikus
másolatban megküldeni részemre az érintett Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika nevét, a vizsgálat idejét,  annak eredményét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március  8.

Üdvözlettel:

D. Tóth Kriszta

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8634 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: D. Tóth Kriszta

Delivered

Tisztelt Főigazgató úr!

Köszönöm a tájékoztatást, ezek szerint tévesen jelent meg 2017. március 3-án a következő információ a sajtóban, miszerint: "Etikai vizsgálatot kezdeményez a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának vezetője a klinika azon orvosa ellen, akivel kapcsolatban felmerült, hogy ügyeletes orvosként pénzt kért a szülések levezetésért.” ?

Az ön által megadott linkre kattintva a következő hibaüzenetet kaptam:"Nem található.Elnézést, de a keresett oldal nem található, vagy csak a Semmelweis Egyetem belső hálózatából elérhető.
Lehetséges, hogy törölték, átnevezték, áthelyezték, vagy rossz volt a megadott link, de az is lehetséges, hogy az oldalt nincs jogosultsága megtekinteni."

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 29.

Üdvözlettel:

D. Tóth Kriszta

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment KORL 12 2012.pdf
230K Download View as HTML


 
Iktatószám: 24993-7/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A 2017. március 3-án megjelent sajtóhírek valóban "etikai eljárás
kezdeményezésről" szóltak, de 2017. március 6-án a Klinikai Központ elnöke
úgy döntött, hogy egy belső tényfeltáró vizsgálatot indít a klinika azon
orvosa ellen, akivel kapcsolatban felmerült, hogy ügyeletes orvosként
utólag pénzt kért a szülések levezetéséért. Az eljárás eredményéről itt
tájékozódhat:
[1]http://semmelweis.hu/mediasarok/2017/04/...
 
Ellenőriztük és az Ön által kért munkáltatói utasítás valóban csak a belső
hálózatból érhető el, ezért azt most csatoltan küldjük.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> D. Tóth Kriszta<[FOI #8634 email]> 2017.03.29.
16:16 >>>
Tisztelt Főigazgató úr!

Köszönöm a tájékoztatást, ezek szerint tévesen jelent meg 2017. március
3-án a következő információ a sajtóban, miszerint: "Etikai vizsgálatot
kezdeményez a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikájának vezetője a klinika azon orvosa ellen, akivel kapcsolatban
felmerült, hogy ügyeletes orvosként pénzt kért a szülések levezetésért.” ?

Az ön által megadott linkre kattintva a következő hibaüzenetet kaptam:"Nem
található.Elnézést, de a keresett oldal nem található, vagy csak a
Semmelweis Egyetem belső hálózatából elérhető.
Lehetséges, hogy törölték, átnevezték, áthelyezték, vagy rossz volt a
megadott link, de az is lehetséges, hogy az oldalt nincs jogosultsága
megtekinteni."

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 29.

Üdvözlettel:

D. Tóth Kriszta

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #8634 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/mediasarok/2017/04/...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő D. Tóth Kriszta:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 3 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei