Hálapénz, etikai vizsgálatok- Kanizsai Dorottya Kórház

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A hálapénz elfogadásának szabályozására vonatkozóan a 2012. július 1-jétől hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 52. § (2) és (4) bekezdésének megfelelően, mely alapján a „munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a
munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el vagy nem köthet ki".

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre,

1. Nagykanizsai Dorottya Kórház dolgozóira vonatkozó ezzel kapcsolatos munkáltatói előzetes hozzájárulását!

2. Történt-e, illetve folyamatban van-e 2012. július 1-jétől számítva a hálapénzzel kapcsolatos etikai, munkáltatói vizsgálat a Nagykanizsai Dorottya Kórház dolgozóival szemben?

3. Ha történt, táblázatos formában kérem szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az érintett nevét, a vizsgálat idejét, annak eredményét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 21.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Kanizsai Dorottya Kórház Titkárság
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa


Attachment gyorei zoltan 20170530.pdf
59K Download View as HTML


2017. 05. 21. 5:17 keltezéssel, Györei Zoltán írta:

idézett részek megjelenítése

--
Rábavölgyi Hilda
titkárságvezető

Kanizsai Dorottya Kórház
Főigazgató főorvos: Dr. Brünner Szilveszter
8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.
Tel.: 06-93-502-092; Fax: 06-93-502-064

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei