Halászbástyából származó önkormányzati bevételek

dr. Péter Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Péter Ádám

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

Az I. kerületben található Halászbástyán szedett belépő díjból évente mennyi bevétele származik az Önkormányzatnak?
A Halászbástya déli részén, az alsó folyosón üzemelő kávézóért mennyi bérleti díjat fizet évente az azt üzemeltető társaság?
Hogyan és mikor történt az üzemeltető kiválasztása?
A Halászbástya étterem, ami az épület északi részében üzemeltet éttermet, bérleti díjat fizet, vagy vásárlással tulajdonjogot szerzett az épületegyüttesben?
Amennyiben bérleti díjat fizetnek, ez évente mekkora összeget, bevételt jelent az Önkormányzatnak?
Miért vannak a Halászbástyán a fentieken felül is kordonnal a forgalom elől elzárt, sem kávézóként, sem étteremként, sem nyilvánosan látogatható épületrészként nem üzemelő területek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 8.

Üdvözlettel:

dr. Péter Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Péter Ádám

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Október 8-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be Hivatalukhoz. A törvény által előírt 15 napon belül válasz nem érkezett.

Emlékeztetem Önöket, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia. Amennyiben az adatigénylésemre válasz nem érkezik, bírósági kereset benyújtására van mód.

Ismételten kérem, hogy az alábbi adatokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatni szíveskedjenek:

- Az I. kerületben található Halászbástyán szedett belépő díjból
évente mennyi bevétele származik az Önkormányzatnak?
- A Halászbástya déli részén, az alsó folyosón üzemelő kávézóért
mennyi bérleti díjat fizet évente az azt üzemeltető társaság?
- Hogyan és mikor történt az üzemeltető kiválasztása?
- A Halászbástya étterem, ami az épület északi részében üzemeltet éttermet, bérleti díjat fizet, vagy vásárlással tulajdonjogot szerzett az épületegyüttesben?
- Amennyiben bérleti díjat fizetnek, ez évente mekkora összeget, bevételt jelent az Önkormányzatnak?
- Miért vannak a Halászbástyán a fentieken felül is kordonnal a forgalom elől elzárt, sem kávézóként, sem étteremként, sem nyilvánosan látogatható épületrészként nem üzemelő területek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

dr. Péter Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud - közérdekű adatok igénylése

-------- Eredeti üzenet --------

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat válasza

Dr. Péter Ádám Úrnak
Tisztelt Uram!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz 2012. október 9-én
érkeztetett megkeresésével kapcsolatosan, hivatkozással az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján *a kérelmének helyt adok* és az alábbi tájékoztatást adom.
I. A Budavári Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2012. (III. 2.)
Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 2.
számú melléklete alapján a Halászbástya belépőjegyeiből származó
bevételek az alábbiak szerint alakultak.
2010. évi: 49.835.ezer forint
2011. évi: 93.529 ezer forint
2012. évi tervezett bevétel: 77.660 ezer forint.
II. _Halászbástya déli szárny található kávézóval kapcsolatos adatok_
A hasznosítás tárgya: Szezonálisan (március 1-től – október 30-ig)
működő kávézó
Bérlet időtartama: 5 év határozott idő, hasznosítási időszak vége: 2015.
október 30.
Éves bérleti díj: 14.300.000,-Ft + ÁFA, mely minden évben az infláció
mértékével emelkedik
_III. A Halászbástya északi szakaszának (Halászbástya Étterem) a
hasznosítása:_
A hasznosítás tárgya: A Halászbástya északi szakasza az északi kis
őrtoronytól a Schulek lépcsőig (a lépcső már nem tartozik bele) az alsó
és felső szintek egyaránt
A hasznosítási időszak vége: 2027. július 31.
Hasznosítási konstrukció: a Halászbástya ezen szakaszának bérlő által
végzett teljes felújításával vegyes bérbeadása (az üzemeltető nem
szerzett tulajdonjogot)
A KSH árindex-szel korrigált 2012 évi bérleti díj: 5.904.048,-Ft+ÁFA/hó,
mely minden évben az infláció mértékével emelkedik
A bérlő által végzett beruházás összege: 447.979.034,-Ft+ÁFA, melynek
ellentételezéseként 10 éven keresztül a bérlő 50%-os bérleti díjat fizet
havi bontásban
A bérlők kiválasztása mindkét esetben nyilvános pályázat útján történt.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2012. november 19.
Tisztelettel
dr. Varga Imre
aljegyző
cid:image001.jpg@01CDB68B.3E630AC0

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Péter Ádám:
Csak a(z) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

EOK mélygarázs

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Reklámkihelyezés

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei