Hallgató szenátorok

Nagy Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Péter

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Egyetem Szenátusánk hallgató tagjai:
- nevét, valamint minden tagról:
- hogy mióta tagjai a szenátusnak és mikor jár le a mandátumuk
- mikor, milyen szerv, milyen határozattal választotta meg őket szenátornak
- akik több ciklusban, vagy több alkalommal kerültek megválasztásra, azoknál minden megválasztásra vonatkozó döntés időpontját és a döntéshozó szerv megnevezését.

Az egyetemi Szenátus a költségvetési intézmény legfőbb döntéshozó szerve, annak tagjaira, tagságára, a tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó információk közérdekű adatok.
Az adatokat az adatigénylés teljesítésének időpontjában ilyen tagságot betöltő összes hallgató vonatkozásában kérem megküldeni. A megválasztásra vonatkozó dokumentumok megküldését nem kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 14.

Üdvözlettel:

Nagy Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

5535-2/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Semmelweis Egyetem Szenátusának tagjaira vonatkozó adatok
szolgáltatására irányuló adatkérését kézhez vettük. Az abban foglaltak
azonban nem teljesen egyértelműek, figyelemmel arra, hogy az adatigénylés
tárgyában ("Hallgató szenátorok"), továbbá a kérelem harmadik
bekezdésében  ("ilyen tagságot betöltő összes hallgató vonatkozásában")
kifejezetten a szenátus hallgató tagjaira irányuló igénylés szerepel, míg
a kérelem második bekezdésében a "minden tagról" fordulat szerepel, amely
a szenátus valamennyi tagjára vonatkozó adatra utal.
 
Erre tekintettel az adatigénylés pontosítása szükséges, ezért kérem, hogy
szíveskedjen megjelölni, hogy kizárólag a szenátus hallgató tagjaira
vonatkozik az adatigénylés, vagy valamennyi szenátusi tagra.
 
Köszönettel és Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Szabó János hozzászólt ()

Szerintem egyértelmű, hogy csak a hallgatói szenátorokra vonatkozik a kérés, két helyen is benne van. Én is beadtam, kíváncsi vagyok, hogy tőlem is megkérdezik-e. Az összes szenátornál közérdekű az adat, úgyhogy a hallgatókét ki biztosan ki kell adni!
Az átlátszó.hu-s per miatt kiadott HÖK jegyzőkönyvekből látszik, hogy a hallgatói szenátorokkal valami nincs rendben....

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

5535-3/KSJIF/2016.
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> Nagy Péter<[FOI #5965 email]> 2016.01.14. 18:24
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Egyetem
Szenátusánk hallgató tagjai:
- nevét, valamint minden tagról:
- hogy mióta tagjai a szenátusnak és mikor jár le a mandátumuk
- mikor, milyen szerv, milyen határozattal választotta meg őket
szenátornak
- akik több ciklusban, vagy több alkalommal kerültek megválasztásra,
azoknál minden megválasztásra vonatkozó döntés időpontját és a döntéshozó
szerv megnevezését.

Az egyetemi Szenátus a költségvetési intézmény legfőbb döntéshozó szerve,
annak tagjaira, tagságára, a tagság keletkezésére és megszűnésére
vonatkozó információk közérdekű adatok.
Az adatokat az adatigénylés teljesítésének időpontjában  ilyen tagságot
betöltő összes hallgató vonatkozásában kérem megküldeni. A megválasztásra
vonatkozó dokumentumok megküldését nem kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 14.

Üdvözlettel:

Nagy Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5965 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [email address]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment Szen tus H K ltal deleg lt tagjai.pdf
122K Download View as HTML


5535-4/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata által a
Semmelweis Egyetem Szenátusába delegált tagok listáját. A Semmelweis
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. § (1) bekezdésének i)
pontja alapján a Hallgatói Önkormányzat 8 tagot delegál a Szenátusba.
Jelenleg ebből 6 mandátum van betöltve, két mandátum betöltése folyamatban
van.
 
Kérem, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános
személyes adatokat a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben
tartásával szíveskedjen felhasználni.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Gyerekek, ezt nézzétek, a háromszoros köztársasági ösztöndíjas hökelnök Dr. Kovács Zsolt mb. jogi és igazgatási főigazgató szerint 2016. február 12-én még szenátor volt. Pedig a jegyzőkönyvek szerint 2015. szeptemberében már megszűnt a jogviszonya:
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
És a további jegyzőkönyvekben pedig nincs nyoma az ő szenátusi taggá való megválasztásának, sőt annak se, hogy bármilyen testületi tag lenne, ami érthető is, hiszen hallgatói jogviszony nélkül mandátumot sem kaphat, de lehet hogy ez csak hökös testületekre vonatkozik.

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

No igen. Ez a mi hanyagságunk is, hogy nem vettük észre.
De még semmi sem biztos! Lehet, hogy beiratkozott valami fél-egy éves továbbképzésre, úgy hallottam két kar is tele van ilyen rövid modulokkal.

Ha ellenben valóban nem volt jogviszonya, akkor az felvet persze néhány érdekes kérdést...
Ezt azért a főjogásztól kérdezzük már meg, tekintve hogy az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint a szenátus:
"ülései az Egyetem közalkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak, más személyek számára zártak".

Mert ha tényleg nem volt jogviszonya, akkor vajon mit szólnának ahhoz a minisztériumban , ha megtudnák, hogy a Semmelweis Egyetem szenátusában olyan ember ült ott szavazati joggal, akit a terembe sem lett volna szabad beengedni...

Link to this

Micimackó hozzászólt ()

Tisztelt Adatigénylők!
Egy volt sotés ismerősömtől én is ilyesmit hallottam. Azt mondta, valamelyik hökös úgy járt el szenátusi ülésre szavazni, hogy közben már megszűnt a jogviszonya és még nem keletkezett újabb.

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Micimackó kalandjai! Mintha maga Alan Alexander Milne mesélne. :))))

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Péter:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Küldöttgyűlés tagjai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Kiss Hanga Klára által

költségvetés

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szilágyi Sára által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei