Hallgató Szenátorok

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Egyetem Szenátusánk HALLGATÓ tagjai:
- nevét, valamint minden tagról:
- hogy mióta tagjai a szenátusnak és mikor jár le a mandátumuk
- mikor, milyen szerv, milyen határozattal választotta meg őket
szenátornak
- akik több ciklusban, vagy több alkalommal kerültek
megválasztásra, azoknál minden megválasztásra vonatkozó döntés
időpontját és a döntéshozó szerv megnevezését.

Az egyetemi Szenátus a költségvetési intézmény legfőbb döntéshozó
szerve, annak tagjaira, tagságára, a tagság keletkezésére és
megszűnésére vonatkozó információk közérdekű adatok.
Az adatokat az adatigénylés teljesítésének időpontjában ilyen
tagságot betöltő ÖSSZES HALLGATÓ vonatkozásában kérem megküldeni. A
megválasztásra vonatkozó dokumentumok megküldését nem kérem.

Az igénylés a HALLGATÓ szenátorokra vonatkozik. Láttam egy korábbi igénylést, amiben szereplő közérdekű adatokat én is kérem kiadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

7872-2/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató
 

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment Szen tus H K ltal deleg lt tagjai.pdf
122K Download View as HTML


7872-3/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata által a
Semmelweis Egyetem Szenátusába delegált tagok listáját. A Semmelweis
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. § (1) bekezdésének i)
pontja alapján a Hallgatói Önkormányzat 8 tagot delegál a Szenátusba.
Jelenleg ebből 6 mandátum van betöltve, két mandátum betöltése folyamatban
van.
 
Kérem, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános
személyes adatokat a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben
tartásával szíveskedjen felhasználni.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Nem kaptam meg a választ arra, hogy milyen testületi döntéssel kerültek megválasztásra a HALLGATÓ SZENÁTOROK. Ha jól tudom, nem egy "HÖK elnöki levél" vagy "HÖK alelnöki levél" keletkezteti a Szenátus tagságot. Kérem a HALLGATÓ SZENÁTOROK vonatkozásában a megválasztásukról szóló testületi döntések számát és ezen testületi ülések jegyzőkönyveinek megküldését.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

7872-4/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A korábban megküldött válaszunk teljes mértékben tartalmazza azokat az
adatokat, amelyekre az adatigénylés irányult. Ezen túlmenően a 2015.
október 22. napján az Ön részére teljesített adatszolgáltatásunk
[1](http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...
a HÖK által rendelkezésünkre bocsátott HÖK Elnökségi határozatokat is, így
azokat ismételten nem küldjük meg, figyelemmel az Infotv. 29. § (1a) és
30. § (2) bekezdéseiben foglaltakra.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

A szenátus határozatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Virág Szabolcs által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei