Hallgatói normatíva felhasználása 2010-2012

Kiss Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kiss Gábor

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata által 2013-as évben kiadott "Tájékoztató az egyetemi bérlettámogatással kapcsolatos összhallgatói szavazásról"(http://www.ehok.u-szeged.hu/system/post_... tájékoztató füzetben található "A havi hallgatói normatíva/fő (11.900 Forint) feloszlása, 2010-2012" diagramok "Egyéb" címszó alatt szereplő kiadások részletes listáját, 2010-től az elérhető legfrissebb adatokig!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 14.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Gábor

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata!

Az átlászó.hu KiMitTud rendszerében leadott közérdekű adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.
Kérem az elmaradásukat minél hamarabb pótolják, ellenkező esetben kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Bízva együttműködésükben,
Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Gábor:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei