Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hallgatói Önkormányzat 2013.01.01 és 2014.08.15. közötti bruttó 100.000 Ft-ot elérő kifizetéseinek listáját (a 2014.08.15 napjáig rögzített, de még kifizetés nélküli kötelezettségvállalásokkal együtt) az alábbi bontásban (táblázatban):

1. kifizetés időpontja (ha még nincs kifizetés, akkor a megrendelés időpontja); 2. kifizetés jogosultja (név, cím); 3. kifizetés (beszerzés) tárgya; 4. beszerzés bruttó összege.

Ha volt 2013.01.01 és 2014.08.15 között bruttó 100.000 Ft-ot elérő bevétele a hallgatói önkormányzatnak, akkor azok felsorolását is kérem a fenti bontásban.

Ha egy kiadás vagy bevétel csak részben érinti a HÖK költségvetését/kereteit, akkor is kérem feltüntetésüket a listában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment EHOK.pdf
11 Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/1268-4/2014.

Szabó János                                                 

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása” tárgyú
e-mail megkeresésére válaszolva, mellékelten küldöm a Semmelweis Egyetem
adatszolgáltatását.

 

Budapest, 2014. szeptember 1.

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 
 
 
Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönöm tájékoztatását, adatigénylésem teljesítését.

Tisztelettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei