Hallgatói önkormányzat képviselőinek javadalmazása

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt egy évben mennyit fordítottak a hallgatói önkormányzat képviselőinek, tisztviselőinek javadalmazására, tisztségek szerinti bontásban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
11 Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s Hallgat i nkorm nyzat k pvisel inek javadalmaz sa.txt
11 Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C9000000,
17.43559:0000000048010000000000000000000000000000, 255.23226:0E000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0F010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F670F010480, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:1DFAFFFF, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:71010000,
0.26849:B91F0000, 255.21817:DD040000, 0.26297:00000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:0E000000, 4.1706:DD040000, 0.24761:DF010000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Thu, 6 Nov 2014
16:01:55 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 4E6E4206BF for <[PTE request email]>; Thu, 6 Nov 2014 16:02:11 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (perecc.tyrell.hu [173.244.180.171]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id DD733205C6 for <[PTE request email]>; Thu, 6
Nov 2014 16:02:10 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id 685502CEA48; Thu, 6 Nov 2014 10:01:52 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id 9qKx4SJdTN_A; Thu, 6 Nov
2014 10:01:48 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 6804C2CEA4B; Thu,
6 Nov 2014 10:01:48 -0500 (EST)
Date: Thu, 6 Nov 2014 10:01:48 -0500
From: =?utf-8?Q?Kov=C3=A1cs_=C3=81kos?=
<[FOI #3406 email]>
To: =?utf-8?Q?K=C3=B6zAdat_requests_at_PTE?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?utf-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_=2D_Hallgat=C3=B3i_=C3=B6nkorm=C3=A1nyzat_k=C3=A9pvisel=C5=91inek_javadalmaz=C3=A1sa_?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
X-PMX-Version: 6.0.3.2322014, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2014.11.6.144820
X-PMX-LOW: Gauge= IIIIIIII, Probability=8%
Return-Path: [FOI #3406 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba dr.
Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Kovács Ákos                                                           
                      

részére                                                                                  

 

 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozással 2014. november 6. napján e-mail útján érkezett közérdekű
adatigénylésére, az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok vezetőinek,
tisztségviselőinek fizethető jutatásokkal és azok mértékével kapcsolatban
a Pécsi Tudományegyetem jogi képviseletében a mellékelt tájékozatást
adjuk.  

 

 

Tisztelettel:

 

Jogi Igazgatóság

Pécsi Tudományegyetem

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei