Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlésének / elnökségének jegyzőkönyvei

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű vezető testületei ( küldöttgyűlése / elnöksége / tanácsa / vezetősége ) üléseinek a jegyzőkönyveit 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszakra vonatkozóan. (Azaz a 2013. évi ülések összes jegyzőkönyvét és mellékleteit kérem elektronikus úton megküldeni.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment UTF 8 Q RH 5F1395 5F5 5F2014 UTF 8 Q 5FSzab C3 B3 20J C3 A1nos 5FKalkul C3 A1ci C3 B3.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/1395-5/2014.

Szabó János                                                 

részére

                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

                            

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy közérdekű adatigényléssel kapcsolatos
megkeresését megkaptam.

 

Tájékoztatom arról, hogy kért adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (4)
bekezdésére tekintettel, ha a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az
igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a
költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül
kell teljesíteni. Arról, hogy másolatonként igényelt dokumentum vagy
dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről,
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő
lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell. Mivel előzetes becslés alapján a Hallgatói Önkormányzat
jegyzőkönyvei mintegy 500 oldalt tesznek ki, továbbá ezen dokumentumokat
tételesen át kell tekinteni az adattartalom alapján, ezért az
adatigénylést jelentős terjedelműnek tekintem.

 

Fentiekre hivatkozva tájékoztatom, hogy a kért adatszolgáltatás becsült
összege: 62.328,- Ft.

 

Jelen levelem mellékleteként küldöm a Semmelweis Egyetem
Önköltség-számítási és Árképzési Szabályzat 3. sz. melléklet alapján a
„Kalkuláció közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés” c.
dokumentumot.

 

Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a dokumentum végleges oldalszáma
jelentősen eltér a becsült mértéktől, a költségtérítést arányosan
visszatérítjük.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.  

 

Budapest, 2014. szeptember 17.

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 
 
Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Szabó János<[FOI #3044 email]> 2014.09.09. 9:03
>>>
     Tisztelt Semmelweis Egyetem!
    
     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
    
     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
     Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű vezető testületei (
     küldöttgyűlése / elnöksége / tanácsa / vezetősége ) üléseinek a
     jegyzőkönyveit 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszakra
     vonatkozóan. (Azaz a 2013. évi ülések összes jegyzőkönyvét és
     mellékleteit kérem elektronikus úton megküldeni.)
    
     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
     a feladó e-mail címére megküldeni.
     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
     weboldalon töltse fel.
    
     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
    
     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
     küldje meg számomra.
    
     Segítő együttműködését előre is köszönöm.
    
     Kelt: 2014. szeptember 9.
    
     Üdvözlettel:
    
     Szabó János
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
     [FOI #3044 email]
    
     Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z)
     [SE request email] címen fogadja a részére
     benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
     [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
    
     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
     [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
    
     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Meglepett levele, amely szerint a HÖK küldöttgyűlési/elnökségi ülések jegyzőkönyve 500 oldalt tesz ki, és ezzel kapcsolatosan 62.328 Ft (egy átlagos titkársági közalkalmazott illetményének kb. 1/4-1/3 része) költség merül fel.

Csak beszkennelt másolatot kértem, így mindössze annyi feladat merül fel, hogy a rendelkezésre álló lapokat egy lapbehúzos szkennerbe be kell tenni.

Természetesen, ha a Semmelweis Egyetemnek nincs ilyen berendezése, akkor több időt vesz igénybe a szkennelés. Ebben az esetben, kérem, ezt jelezze, mert akkor próbálok támogatót keresni, hogy az egyetem rendelkezzen ilyen készülékkel.

Ha viszont van ilyen készülékük, akkor kérem, szíveskedjenek a jegyzőkönyveket beszkennelni és teljesíteni adatigénylésemet.

A 2011. évi CXII. tv. 29. § (3) bekezdése:
(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

A törvény szerint csak a másolat készítéssel kapcsolatosan felmerült költség mértékéig állapítható meg költségtérítés. Mivel nem kértem fénymásolatot, csak a jegyzőkönyvek beszkennelését, így annak tényleges költsége bizonyára nem 62.328 Ft.

Annak érdekében, hogy ne legyen nagy terjedelmű az adatigénylésem, pontosítom annyitban, hogy a nevezett testületetek üléseinek a jegyzőkönyvét úgy kérem, hogy a terjedelmes mellékletek (amelyek számozott mellékletenként 3 oldalnál hosszabbak) megküldését nem kérem.

Biztos vagyok benne, hogy eredeti igénylésem is teljesíthető különösebb ráfordítás nélkül - hiszen a HÖK főbb szervei ülésinek jegyzőkönyveinek rendelkezésre kell állniuk, és szkennelésük nem nehéz és időigényes feladat -,.de módosított igénylésemnek már végképp nem lehet akadálya.

Ezek az adatok egyébként az egyetem hallgatóinak is fontosak, így meglepő, hogy a honlapon eleve nem érhetőek el.

Kérem módosított adatigénylésem teljesítését.

Köszönettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Sajnos az Egyetem honalpján sehol sem találtam meg a HÖK főbb szerveinek (küldöttgyűlés/elnökség/tanács) ülései jegyőkönyvét, de még azt sem, hogy mikor, milyen napirenddel üléseztek a nevezett testületek és milyen döntéseket hoztak. Ezek a kérdések - a jegyzőkönyvekhez hasonlóan - szerintem az egyetemi hallgatóságra tartozó kérdések, melyeknek elérhetőek kell lenniük. Mivel szűkös törvényi határidő van a kereset benyűjtására, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a kért adatokat a pontosított adatigénylésemnek megfelelően megküldeni.

Az a tény, hogy a már rég megtörtént - 2013. évi - ülések jegyzőkönyveinek megküldése ennyi ideje húzódik, kérdéseket vethet fel.

Kérem az adatok megküldését, melyek elősegítik az átlátható működést!

Köszönettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Kiss Anna hozzászólt ()

Kár a próbálkozásrt! Azokat a jegyzőkönyveket sose fogod megkapni, mert az egyetemi vezetők félnek a hök vezetőktől! Kéz kezet mos.

Link to this

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment UTF 8 Q RH 5F1395 5F9 5F2014 UTF 8 Q 5FSzab C3 B3 20J C3 A1nos.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/1395-9/2014.

Szabó János                                                 

részére

                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

                            

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

Köszönettel megkaptam levelét, melyben meglepődöttségét fejezte ki a kért
adatszolgáltatás becsült összegével kapcsolatban.

 

A 2011. évi CXII. tv. 30. § (1) bekezdés alapján, „Ha a közérdekű adatot
tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
tenni.”

 

Tájékoztatom, hogy a 2013. 01. 01. és 2013. 12.31. közötti időszakra
vonatkozó egyetemi Hallgatói Önkormányzat jegyzőkönyveinek kigyűjtése, a
jegyzőkönyvek oldalankénti áttekintése, a jegyzőkönyvek esetleges személyi
adatokat tartalmazó részének törlése után kerülhet csak sor a
jegyzőkönyvek másolására, majd szkenelésére.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a módosított adatigénylési kérésének
megfelelően, át fogjuk tekinteni a kért időszakra vonatkozóan az egyetemi
Hallgatói Önkormányzat jegyzőkönyveit, és a módosított adatszolgáltatáshoz
kapcsolódó kalkulációt hamarosan továbbítjuk az Ön részére.

 

 

Budapest, 2014. október 13.

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Szabó János<[FOI #3044 email]> 2014.09.23. 8:11
>>>
     Tisztelt Főtitkár Asszony!
    
     Meglepett levele, amely szerint a HÖK küldöttgyűlési/elnökségi
     ülések jegyzőkönyve 500 oldalt tesz ki, és ezzel kapcsolatosan
     62.328 Ft (egy átlagos titkársági közalkalmazott illetményének kb.
     1/4-1/3 része) költség merül fel.
    
     Csak beszkennelt másolatot kértem, így mindössze annyi feladat
     merül fel, hogy a rendelkezésre álló lapokat egy lapbehúzos
     szkennerbe be kell tenni.
    
     Természetesen, ha a Semmelweis Egyetemnek nincs ilyen berendezése,
     akkor több időt vesz igénybe a szkennelés. Ebben az esetben, kérem,
     ezt jelezze, mert akkor próbálok támogatót keresni, hogy az egyetem
     rendelkezzen ilyen készülékkel.
    
     Ha viszont van ilyen készülékük, akkor kérem, szíveskedjenek a
     jegyzőkönyveket beszkennelni és teljesíteni adatigénylésemet.
    
     A 2011. évi CXII. tv. 29. § (3) bekezdése:
     (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről,
     annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az
     adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az
     azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően -
     költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az
     igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
    
     A törvény szerint csak a másolat készítéssel kapcsolatosan
     felmerült költség mértékéig állapítható meg költségtérítés. Mivel
     nem kértem fénymásolatot, csak a jegyzőkönyvek beszkennelését, így
     annak tényleges költsége bizonyára nem 62.328 Ft.
    
     Annak érdekében, hogy ne legyen nagy terjedelmű az adatigénylésem,
     pontosítom annyitban, hogy a nevezett testületetek üléseinek a
     jegyzőkönyvét úgy kérem, hogy a terjedelmes mellékletek (amelyek
     számozott mellékletenként 3 oldalnál hosszabbak) megküldését nem
     kérem.
    
     Biztos vagyok benne, hogy eredeti igénylésem is teljesíthető
     különösebb ráfordítás nélkül - hiszen a HÖK főbb szervei ülésinek
     jegyzőkönyveinek rendelkezésre kell állniuk, és szkennelésük nem
     nehéz és időigényes feladat -,.de módosított igénylésemnek már
     végképp nem lehet akadálya.
    
     Ezek az adatok egyébként az egyetem hallgatóinak is fontosak, így
     meglepő, hogy a honlapon eleve nem érhetőek el.
    
     Kérem módosított adatigénylésem teljesítését.
    
     Köszönettel:
    
     Szabó János
    
    

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment UTF 8 Q RH 5F1395 5F11 5F2014 UTF 8 Q 5FSzab C3 B3 20J C3 A1nos 20kalkul C3 A1ci C3 B32.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/1395-11/2014.

Szabó János                                                 

részére

                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

                            

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

Tájékoztatom, hogy a 2013. 01. 01. és 2013. 12.31. közötti időszakra
vonatkozó egyetemi Hallgatói Önkormányzat jegyzőkönyvekkel kapcsolatos
módosított adatigénylésének megfelelően, a jegyzőkönyveket áttekintettük,
és ennek megfelelően mellékelten küldöm a módosított költség kalkulációt.

 

Ismételten felhívom figyelmét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (4)
bekezdésére, mely szerint, ha a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről
az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti
igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon
belül kell teljesíteni.

 

Budapest, 2014. október 29.

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 

Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Rektori Hivatal!

Köszönöm választukat. Sajnos még mindig indokolatlanul magas költségtérítést szabnak olyan dokumentumok beszkennelt változatáért, amiknek eleve rendelkezésre kell állniuk, hiszen az illetések szerveknek (akikre vonatkozik) is kell ismerniük és a hallgatóknak is van jogauk ismerni.

Ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam.

Kérem továbbra is az adatok megküldését.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment 1395 18 2014.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Szabó János Úr!
 
Mellékelten megküldöm az alábbi megkeresésével kapcsolatban Dr. Balitzky
Alexandra főtitkár asszony válaszát.
 
Tisztelettel:
Dr. Balitzky Alexandra
főtitkár megbízásából és jóváhagyásával
Grünstein Angéla
titkárnő
 

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Szabó János<[FOI #3044 email]> 2014.11.05. 11:37
>>>
     Tisztelt Rektori Hivatal!
    
     Köszönöm választukat. Sajnos még mindig indokolatlanul magas
     költségtérítést szabnak olyan dokumentumok beszkennelt
     változatáért, amiknek eleve rendelkezésre kell állniuk, hiszen az
     illetések szerveknek (akikre vonatkozik) is kell ismerniük és a
     hallgatóknak is van jogauk ismerni.
    
     Ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
     fordultam.
    
     Kérem továbbra is az adatok megküldését.
    
     Üdvözlettel:
    
     Szabó János
    
    

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa bevételei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Rektori tanácsadás

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Rektorválasztás ütemterve

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó Viktor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei