Hallgatói újságok gazdálkodása

Hava Nikita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunaújvárosi Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dunaújvárosi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dunaújvárosi Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Hava Nikita

Tisztelt Dunaújvárosi Főiskola!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a egyetem/főiskola hallgatói újságjainak és online médiájának
(a) előállítási költségét /Pl.: nyomda, szerkesztő szoftverek licenc díja/
(b) személyi költségeit /Pl.: főszerkesztők, grafikusok, újságírók,olvasószerkesztők, kamerások fizetése és jutalma/ és
(c) nem állami bevételeit /Pl.: adomány, fizetett hirdetés/ termék szerinti bontásban összesítve a 2008-as tanévtől. Ha van, akkor a karokra lebontva is kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 22.

Üdvözlettel:

Hava Nikita
Átlátszó Oktatás blog

Hivatkozása ide

Feladó: Hava Nikita

Tisztelt Dunaújvárosi Főiskola!

A törvényben meghatározott 15 napos határidő lejárt! Továbbra is várom a válaszukat!

Üdvözlettel:

Hava Nikita

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hava Nikita:
Csak a(z) Dunaújvárosi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgatói újságok gazdálkodása

A(z) Pannon Egyetem részére Hava Nikita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei