Hallgatói jogorvoslati díjra vonatkozó adat kérése

Goór Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Goór Csaba

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a 2011. évi CCIV. törvény 57. § (1) bek. c) pontja, és a (3)
bekezdése alapján indult hallgatói jogorvoslati eljárásokért,
állami ösztöndíjas hallgatóktól szednek-e bármiféle eljárási vagy
szolgáltatási díjat? Ha igen, mennyi az összege, és milyen
felhatalmazás vagy jogszabály alapján teszik ezt? (Vö.: Nftv. 81. §
(2) bek.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 2.

Üdvözlettel:

Goór Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatjuk, hogy a Szegedi Tudományegyetem takarékossági okokból 2015.
december 24-től 2016. január 4-ig épületeit bezárja, működésüket
szünetelteti, kivéve azon intézményeket, ahol egészségügyi feladat ellátás
folyik. Ezen időszak alatt a hivatali ügyintézés szünetel, így levelére
munkatársaink 2016. január 4-től válaszolnak, addig türelmét és megértését
kérjük.

Köszönettel:
SZTE GI Rendszerüzemeltetési Csoport

Hivatkozása ide

Feladó: Goór Csaba

Tisztelt Majó Zoltán Dr.!
Tisztelt Adatgazda!

A fenti adatigénylésem törvényben meghatározott 15 napos
teljesítési határideje lejárt (Infotv. 29. § (1) bekezdése),
azonban semmilyen választ nem kaptam arra. Kérnék haladéktalan
választ az igénylésemmel kapcsolatban, ellenkező esetben három
napon belül az Adatvédelmi Hatósághoz fordulok a mulasztásuk miatt.

Üdvözlettel:

Goór Csaba

Hivatkozása ide

Sent request to Szegedi Tudományegyetem again, using a new contact address.

Feladó: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató
Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Goór Csaba!

 

Szabó Gábor rektor úr megbízásából hivatkozással a 2016. év január hó 22.
napján megküldött „közérdekű adatigénylés – hallgatói jogorvoslati díjra
vonatkozó adat kérése” tárgyú levelére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A levélben idézett jogorvoslati eljárásról a Hallgatói jogorvoslati
kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendje elnevezésű szabályzat
rendelkezik, amely nem teszi lehetővé ezzel kapcsolatos díjak beszedését.

A hallgatók által fizetendő díjakat és térítéseket a Hallgatói juttatási
és térítési szabályzat 2. számú melléklete (
[1]http://www.u-szeged.hu/download.php?docI... ) tartalmazza, amelyben
nem szerepel díj ilyen elnevezéssel, ezért ilyen jogcímen nem szedhető
térítés a hallgatóktól.

 

Kérem a fentiekben leírtak tudomásulvételét.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.u-szeged.hu/download.php?docI...
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Goór Csaba:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei