Hallgatói önkormányzat szerződései

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hallgatói Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló cégeket tartalmazó excel fájlt. A cégnév mellett szerepeljen:
- a cégjegyzékszám,
- a bejegyző cégbíróság,
- a megrendelt szolgáltatás, vagy termék,
- a kifizetett összeg,
- az jogszabályok által előírt és bekért dokumentumok felsorolása,
- a teljesítés napja,
- hivatalos képviselő,
- a teljesítési igazolást aláíró és az ellenjegyző neve, tisztsége.

Többszöri szerződéskötés esetén az adott cég többször kerüljön felvitelre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 30.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Sárközi-Kerezsi Marica
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Adatigénylését megkaptuk (Iktatási szám: AI/1198/2016. Ahhoz, hogy a
feldolgozást megkezdhessük, kérem jelezze, hogy az adatigénylést milyen
időintervallumban kéri.

Üdvözlettel:

--
dr. Sárközi-Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató

Adminisztratív Igazgatóság
1093 Budapest, Fővám tér 8. 293. szoba
Telefon: 482-5024
[1][email address]
[2][email address]

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Hallgatói önkormányzat szerződései
Dátum: Wed, 30 Nov 2016 15:55:11 +0000
Feladó: Csalami Ádám [3]<[FOI #8094 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[4]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hallgatói Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló cégeket tartalmazó excel fájlt. A cégnév mellett szerepeljen:
- a cégjegyzékszám,
- a bejegyző cégbíróság,
- a megrendelt szolgáltatás, vagy termék,
- a kifizetett összeg,
- az jogszabályok által előírt és bekért dokumentumok felsorolása,
- a teljesítés napja,
- hivatalos képviselő,
- a teljesítési igazolást aláíró és az ellenjegyző neve, tisztsége.

Többszöri szerződéskötés esetén az adott cég többször kerüljön felvitelre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 30.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #8094 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [6][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #8094 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. mailto:[FOI #8094 email]
6. mailto:[BCE request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Adminisztratív Igazgató!

A 2010. szeptember 1. és 2016 szeptember 1. közötti időszak érdekelne.

Nem szeretném az egyetem adminisztratív igazgatását fölöslegesen megterhelni, ezért kérem írja meg, mikorra tudják ezeket - egyéb feladataik zavartalan teljesítése mellett - elkészíteni.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Adatigénylő! Kedves Ádám!

Az adatok gyűjtése folyamatban van, az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Tájékoztatom, hogy intézményünk december 24. és 2017. január 1. között zárva tart.

Üdvözlettel:

dr. Sárközi-Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató

2016. dec. 1. dátummal, 14:40 időpontban Csalami Ádám <[FOI #8094 email]> írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Kérem tájékoztassanak a Hallgatói önkormányzat szerződései címmel 2016. november 30-án benyújtott közérdekű adatigénylésem állapotáról.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Food Service Management

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére toma által

Szabályzatok BCE

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Civil tagság

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Havrilkó László által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei