Hallgatói szenátorok

Angyal Andrea hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eszterházy Károly Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Angyal Andrea hökellenőr

Delivered

Tisztelt Eszterházy Károly Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szenátus hallgatói tagjainak névsorát, a mandátum kezdetének napját és a megválasztásukról szóló jogerős testületi határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 5.

Üdvözlettel: Angyal Andrea
http://hokellenorzes.blogspot.com/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kőfalusi Eszter
Eszterházy Károly Egyetem


Attachment attachment.jpg
9K Download

Attachment 2837 001.pdf
63K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00250.pdf
38K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00253.pdf
41K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00256.pdf
36K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00259.pdf
36K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00262.pdf
39K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00265.pdf
38K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00268.pdf
37K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00271.pdf
245K Download View as HTML

Attachment N vtelen mell klet 00274.pdf
141K Download View as HTML

Attachment 2813 001 2.pdf
493K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Dr. Liptai Kálmán rektor úr megbízásából megküldöm az Eszterházy Károly
Egyetem Szenátusának aktuális hallgatói névsorát, a 2017. január 05.
napján érkezett közérdekű adatigénylésünkre:

- Bíró Balázs (EHÖK elnök) mandátum kezdete: 2016. július 01.
- Czakó Attila (Sárospataki Comenius Campus HÖK elnök) mandátum kezdete:
2016. július 01.
- Pócsik Nóra (Egri Campus HÖK elnök) mandátum kezdete: 2016. október 12.
- Ungváry Tamás (Gyöngyösi Károly Róbert Campus HÖK elnök) mandátum
kezdete: 2016. július 01.
- Tóth Sándor (Gyöngyösi Károly Róbert Campus HÖK általános
elnökhelyettes) mandátum kezdete: 2016. július 01.
- Kriegel Zsófia (Jászberényi Campus HÖK elnök) mandátum kezdete: 2016.
július 01.
- Köteles András (Kollégiumi elnök) mandátum kezdete: 2016. október 29.

Csatoltan megküldöm továbbá az EHÖK Szenátustag választásáról szóló
jegyzőkönyveket, az EHÖK által kiadott megbízó leveleket, valamint a
Rektor által kiadott megbízóleveleket.

 

Kérjük adatszolgáltatásunk elfogadását.

 

üdvözlettel és köszönettel:

dr. Kőfalusi Eszter

 

Eszterházy Károly Egyetem

Rektori-Kancellári Hivatal

mb. hivatalvezető

Jogi Osztály

mb. osztályvezető

[1]JO_KE_elektronikus_nevjegy_jav-01 (3)

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Angyal Andrea hökellenőr

Delivered

Tisztelt Hivatalvezető Asszony!

Válaszukat és az adatokat megkaptam.
Az adatszolgáltatást elfogadom.

Üdvözlettel és köszönettel: Angyal Andrea

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Angyal Andrea hökellenőr:
Csak a(z) Eszterházy Károly Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei