Hallgatói telefonköltségek

Keresztúri Andor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Keresztúri Andor

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Jelen levelemmel közérdekű adatigénylést nyújtok be, melynek indoklása a következő:

Úgy értesültünk, hogy egyetemük hallgatói önkormányzatának volt elnöke azután is telefonálásra használta (20) 663 2048 hívószámú egyetemi mobiltelefonját, hogy hallgatói jogviszonya (és így elnöki mandátuma is) megszűnt. Ezt alátámasztják az önök által korábban kiadott dokumentumok:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...
http://kimittud.atlatszo.hu/request/7072...
http://kimittud.atlatszo.hu/request/6021...

Ha valakiről 2016. október 18-án azt az adatot adják ki, hogy "Jogviszonya megszűnt: 2015.08.28." akkor minden bizonnyal nincs hallgatói jogviszonya 2015. szeptemberében és októberében ugye?

Az illető az önök által 2016. május 26-án kiadott adatok szerint viszont 2015. szeptemberben 59 464 Ft-ot, 2015. októberben 12 520 Ft-ot telefonált el közpénzen, az egyetem pénzén!

(Feltételezzük, hogy a 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alá eső dolog nem történt egyik adat kiadása során sem.)

Pontosan tudjuk, hogy az illető még 2016. október utolsó napjaiban is felvette ezt a telefont. Épp ezért 2017. május 15-én levelet írtam a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatnak, másolatban elküldve azon küldöttgyűlési képviselőknek, akiknek e-mail címe nyilvánosan elérhető volt. Részlet a levélből:

"Az egyetemnek Kiss Hanga Klára beadta a telefonköltségekről szóló közérdekű adatigénylést. Ezt már részben megválaszolta az egyetem, és tudjuk, hogy Vámosi Péter 2016. októberében még fölvette a 20-663-2048 telefonszámú mobilt, ezért elképzelhető, hogy a volt elnök még mindig az egyetem pénzén telefonálgat, jóllehet azóta a hallgatói jogviszonya és így elnöki megbízása megszűnt. Kérjük ezen probléma mihamarabbi kivizsgálását."

Válasz azóta sem jött. Mint ahogy soha egyetlen korábbi levélre sem, amit Csalami Ádám, Kiss Hanga Klára, vagy én írtam nekik.

Annak tisztázása, hogy az egyetemi közpénzen telefonáló (volt) hallgatók közül hány olyan van, akinél már ott sem szabadna lenni az eszköznek, illetve hány olyan eset fordul elő, mikor (az elérhető adatok szerint) semmilyen testületi tagsággal vagy megbízatással rendelkező hallgató tízezreket telefonál el az egyetem és így az adófizetők pénzéből, az egyetem működésének jogszerűsége és ennek külső megítélése miatt feltétlenül szükséges.

Épp ezért nem tehetek mást, mint hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem azon volt vagy jelenlegi hallgatóinak névsorát tartalmazó táblázatot, akik 2015. május 1-én a tagjai voltak a hallgatói önkormányzatnak és(!) az egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefonnal vagy előfizetéssel rendelkeztek 2015. május 1. és 2017. május 1. között, ezen időszak bármely részében.

A hallgatói önkormányzati tagságot az Nftv. 60. § (1) bekezdése szerint értem.

Az adatigénylést excel táblázatban teljesítse, az alábbi forma szerint:

A név mellett kerüljön feltüntetésre
- a telefonálásnál használt eszköz típusa (telefon és/vagy SIM kártya),
- ezen eszköz(ök) használatbavételének napja,
- az eszköz használatát engedélyező közfeladatot ellátó személy neve,
- az eszköz használatát engedélyező közfeladatot ellátó személy beosztása,
- az eszköz használatának célja,
- ezen eszköz(ök) visszaadásának napja, ha ez nincs, akkor "jelenleg is használatban" van szöveg,
- a visszaadás oka, de ha nem adta vissza, akkor a "nem értelmezhető" szöveg,

valamint havi bontásban az alábbi adatok:

- az adott havi telefonköltség,
- az adott hónap 1. napján tagja volt-e a hallgatói önkormányzatnak,
- az adott hónap 1. napján az mindazon hallgatói és egyetemi testület, amelynek tagja volt, ideértve a küldöttgyűlést és a szenátust is,
- az adott hónap 1. napján betöltött legmagasabb hallgatói önkormányzati tisztség, ha ekkor az illető rendelkezett tisztséggel.

Mielőtt megpróbálkozna azzal, hogy a hallgatói önkormányzati tagság megléte vagy nem megléte személyes adat, meg hogy a közérdekű adatok köréből kiemelte a jogalkotó a személyes adat fogalma alá eső adatokat, stb. stb. stb.
közlöm: jelen adatigényléssel ezt csak azon hallgatók esetében kérem, akik közpénzen telefonálnak, semmilyen más esetben nem.

Aki pedig közérdekből közpénzt használ fel, nos annak ugye a közpénz felhasználásával kapcsolatos adatai nyilvánosak. És mindenkinek joga van tudni, hogy aki ezreket, tízezreket telefonál el az adófizetők pénzén, az ezt az egyetem hallgatójaként teszi-e, vagy sem. (Az önök egyetemén a "folyamatba épített belső ellenőrzés" miatt gondolom az elő sem fordulhat, hogy valaki magánérdekből használ fel közpénzt.)

Nyomatékosan jelzem: amennyiben a kért közérdekű adatokat nem kapom meg a hivatkozott jogszabályban előírt rend szerint és az ott leírt határidőn belül, úgy vizsgálatot kezdeményezek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Közérdekű adatigénylésem megválaszolásakor a 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdésében foglaltakra különösen ügyeljen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 20.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Hivatkozása ide

Mr. Joker hozzászólt ()

Nincs más út csak az Isten útra.
https://youtu.be/mXGZNX0nT5c

Link to this

Kiss hozzászólt ()

Úgy tűnik, ha egy hökelnök köztársasági ösztöndíjat kap, akkor örök időkig ingyen telefonálhat az egyetem pénzén...

Link to this

Torrente hozzászólt ()

Imádom a pezsgőfürdőt, főleg ha vákum van benne.

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Vajon hány olyan hallgató van, aki a mi pénzünkön telefonál? Ezek közül hánynak van valami feladata a hökben? Érdekes kérdések...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Keresztúri Andor:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 3 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

Zaid Naffa

A(z) Külügyminisztérium részére Sommi Obei által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei