Hallgatók összetétele,szakok és célok.

suri.dora küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: suri.dora

Tisztelt Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ Szeretnék érdeklődni,hogy jelenleg hány hallgatójuk van, mely európai országokból érkeztek,és mekkora arányban képviseltetik magukat a diákok az adott országból,melyek a legnépszerűbb szakok, illetve mi az egyetem célja.
__)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 1.

Üdvözlettel:

suri.dora

Hivatkozása ide

Feladó: Dobrin, Gabriella
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

Tisztelt Suri Dóra!

Az Andrássy Egyetem több mint tíz éve a magyar-német kapcsolatok akadémiai
védjegye. A magyar és egyben nemzetközi, német nyelvű egyetem közös
működtetése a maga nemében egyedülálló projekt az európai felsőoktatási
színterén. Az egyetem posztgraduális (mester- és doktori szintű)
képzéseket kínál jelenleg 200 kiváló, sokoldalú és kompetens hallgatója
számára. Az immáron csaknem 450 – több mint 30 országból származó –
végzett hallgatója nemzetközi szervezeteknél, EU-intézményeknél,
minisztériumoknál valamint a diplomácia egyéb területein áll helyt.
Emellett nemzetközi vállalatoknál, kamaráknál, ill. különböző tudományos
és kutatói területeken végeznek kiemelkedő munkát.

 

Az Andrássy Egyetem Magyarország, Európa és a Duna Régió számára közös
német nyelvű akadémiai hidat és fórumot képezve erősíti a
közép-kelet-európai demokráciákat. Az innovatív, nemzetközi profilú
egyetem Budapesten készíti fel hallgatóit Európára, mottójának megfelelően
(Fit für Europa – Felkészítjük Európára) Európa interdiszciplináris
kutatása, közvetítése és megélése a cél.

 

A német mint tudományos nyelv ápolása mellett  a Duna Régió
együttműködésének erősítése, kiváló Európa-szakértők képzése valamint az
interdiszciplináris oktatás és kutatás kiemelt feladatunk. Egyetemünk
az  intézmény a tudományosság és piacorientáció összekapcsolásával,
versenyképes képzéskínálatával képez magasan kvalifikált és kompetens
szakembereket. Hallgatóink kiemelkedő körülményeket és kiváló
elhelyezkedési lehetőségeket biztosítunk.

 

Az Andrássy Egyetem központilag és az egyes karok, valamint az
Interdiszciplináris Duna-Kutatóintézet számos tudományos rendezvényt,
konferenciát és előadás-sorozatot szerveztek az utóbbi években, melyek
keretében többek között a legaktuálisabb magyar és közép-kelet-európai
politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekkel foglalkoztak.

Az egyetem célkitűzései:

Innovatív intézmény a nemzetközi tudományos munkaért Budapesten

Az Andrássy Egyetem egy nemzetközi magyar egyetem, az első és egyetlen
német nyelvű egyetem a német nyelvterületen kívül.  Az AUB négy
tudományterületen, a politika- történelem-, összehasonlító jog- és
államtudományok, valamint a gazdaságtudományok területein folytat
interdiszciplináris oktatást és kutatást. Az interdiszciplinaritásának,
gyakorlatorientáltságának és kutatói műhelyeinek köszönhetően
hangsúlyozottan egyedülálló, összetéveszthetetlen profilt képvisel az
egyetem a kutatásban és az oktatásban, gazdagítja Budapest élénk
tudományos életét, valamint egyedülálló, innovatív modellprojekt az
európai felsőoktatási térség számára is.

 

Akadémiai Joint-Venture Magyarországon és Európában

Az Andrássy Egyetem új, innovatív modellje egy nemzetközi üzemeltetésű
európai akkreditált Egyetemnek. Az egyetem alapítói és fenntartói
Magyarország valamint a német nyelvű államok, régiók.  Az egyetem olyan
igényes, nemzetközi mester- és doktori képzéseket kínál német nyelven,
amely jóval többet nyújt annál, mint a diákok és docensek időszakos
csereprogramjai. Az Andrássy Egyetem, mint európai felsőoktatási
modellprojekt közös üzemeltetése és az ebből nyert tapasztalatok sui
generis értékes tudásáramlást generálnak a résztvevő államok felsőoktatási
rendszereiben. Az Andrássy Egyetemen, mint közös európai társadalmi és
tudományos projektben a tudásáramlás élő és aktív, állandó része a
mindennapoknak. A tudásáramlás az Andrássy Egyetemen nem egyirányú utcára
hasonlít, hanem forgalmas sugárútra.

 

Németnyelvű egyetemi híd a Duna-régióban

A híd szimbólum és a “Felkészítünk Európára” mottó fémjelzi az Andrássy
Egyetem sokoldalú kapcsolatait a Duna régióban, valamint azokat az új,
teherbíró, tartós együttműködéseket, amelyeket államok és régiók között: a
fenntartó államok felsőoktatási rendszerei, az EU régi és új tagállamai
között, valamint az EU jelenlegi és potenciális tagállamai között hozott
létre.  Az Andrássy Egyetem tudományos fókusza nemcsak a jelenleg fennálló
Európai Uniót, hanem az európai integráció egészét célozza meg, mely
témakörbe a lehetséges jövőbeli tagjelölt országok kérdése (különösen a
Nyugat-Balkán), valamint az EU egységes szomszédságpolitikája is
beletartozik. Az Andrássy Egyetem a német nyelv, mint lingua franca által
épített új, stabil híddal íveli át Közép-, Kelet-, és Dél-Európa
országait.

 

„Felkészítjük Európára!”:  Európa interdiszciplináris kutatása, megértése
és megélése

Az Andrássy Egyetem sokszínűségét/ nemzetköziségét a több mint 25
különböző országból érkező hallgató biztosítja, az itt tanító, az egyetem
partnerállamaiból érkező tanárokkal egyetemben. Az interkulturalitás így
magától értetődően hozzátartozik az egyetem légköréhez. Az intenzív
mester- és PhD-programok keretein belül az európai integrációval
kapcsolatos témák kerülnek  elemzésre és feldolgozásra, miközben a
hallgatók testközelből tapasztalhatják meg, mit is jelent a gyakorlatban
az európai identitás. Ennek eléréséhez elengedhetetlen az Andrássy
Egyetemen képviselt tudományágak – történelem, jog, politológia és
gazdaságtan - szoros együttműködése. Ebből kifolyólag az egyetem kiemelt
fontosságot tulajdonít a gyakorlatorientált diplomáciatudomány
oktatásának, miközben kiemelkedő szakmai hátteret biztosít a diplomáciai
viszonyok elmélyült kutatásához. Az interdiszciplinaritás elve alapvető
szerepet játszik az Andrássy Egyetem szerkezeti felépítésében is, amely
mind a  tudományágak között elhelyezkedő szakok, mind a  különböző szakok
hallgatói által közösen látogatható transzdiszciplináris előadásokban
érvényre jut. Az  Andrássy Egyetem fő márkajegye az interdiszciplináris
látásmód közvetítése jellegzetes  európai fókusszal; pontosan ez a
szemlélet az, amely kitűnő esélyeket biztosít végzős hallgatóinknak a
munkaerőpiacon a sikeres elhelyezkedéshez.
Üdvözlettel:
Dr. DOBRIN, Gabriella

Dezernatsleiterin | Hivatalvezető
Dezernat 1 (Studienangelegenheiten und Internationales) | Tanulmányi- és
Nemzetközi Ügyek Hivatala

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő suri.dora:
Csak a(z) Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei