Hányan érintettek a kiegészítő szolgálati idő és a magas jövedelemi korlát után megállapított nyugdíj érvényesítésében?

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Karácsony Mihály, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) 2019. január 18-án feltett és február 25-én megismételt kérdéseimre a válaszokat:
- A 2016-ben újonnan megállapított nyugdíjak közül, hány volt egészségügyi dolgozó esetében érvényesítették a kiegészítő szolgálati idő intézményét?
- A 2017-ben újonnan megállapított nyugdíjak közül, hány volt egészségügyi dolgozó esetében érvényesítették a kiegészítő szolgálati idő intézményét?
- Hány személyt érintett 2016-ban, az újonnan megállapított öregségi nyugdíjak esetében, a nyugdíj alapját képező 372.000- Ft-ot meghaladó havi átlagkeresetnél magasabb speciális törvényi szabályozást?
- Hány személyt érintett 2017-ben, az újonnan megállapított öregségi nyugdíjak esetében, a nyugdíj alapját képező 372.000- Ft-ot meghaladó havi átlagkeresetnél magasabb speciális törvényi szabályozást?

2.) 2019. január 16-án feltett és február 25-én megismételt kérdéseimre a válaszokat:
- A 2016-ban újonnan megállapított nyugellátás esetén hány személynél tért el a biztosítási jogviszony a szolgálati jogviszonytól ?
- A 2017-ben újonnan megállapított nyugellátás esetén hány személynél tért el a biztosítási jogviszony a szolgálati jogviszonytól ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 13.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár

KSF/31-1/2019.
Tisztelt Karácsony Mihály!

Feltett kérdéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

1.) 2019. január 18-án feltett és február 25-én megismételt kérdéseimre a válaszokat:
- A 2016-ben újonnan megállapított nyugdíjak közül, hány volt egészségügyi dolgozó esetében érvényesítették a kiegészítő szolgálati idő intézményét?
- A 2017-ben újonnan megállapított nyugdíjak közül, hány volt egészségügyi dolgozó esetében érvényesítették a kiegészítő szolgálati idő intézményét?
- Hány személyt érintett 2016-ban, az újonnan megállapított öregségi nyugdíjak esetében, a nyugdíj alapját képező 372.000- Ft-ot meghaladó havi átlagkeresetnél magasabb speciális törvényi szabályozást?
- Hány személyt érintett 2017-ben, az újonnan megállapított öregségi nyugdíjak esetében, a nyugdíj alapját képező 372.000- Ft-ot meghaladó havi átlagkeresetnél magasabb speciális törvényi szabályozást?

Válasz:
A Magyar Államkincstár statisztikai szakrendszerében elvégzett – fejlesztést igénylő – lekérdezés eredményeként
- 2016. évi hatállyal 1223 nyugellátás;
- 2017. évi hatállyal pedig 1161 nyugellátás
megállapítása esetén mutatható ki, hogy a megszerzett szolgálati időt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 43/A. §-ának figyelembevételével kalkulálták.

A Magyar Államkincstár rendelkezésére álló legfrissebb adatok szerint
1. 2016. évi kezdő dátummal 1 297 fő nyugdíját állapították meg a nyugdíj alapját képező 372 000 Ft-ot meghaladó havi átlagkeresetnél (nyugdíjalapnál) magasabb összeg alapján.
2. 2017. évi kezdő dátummal 1 718 fő nyugdíját állapították meg a nyugdíj alapját képező 372 000 Ft-ot meghaladó havi átlagkeresetnél (nyugdíjalapnál) magasabb összeg alapján.

2.) 2019. január 16-án feltett és február 25-én megismételt kérdéseimre a válaszokat:
- A 2016-ban újonnan megállapított nyugellátás esetén hány személynél tért el a biztosítási jogviszony a szolgálati jogviszonytól ?
- A 2017-ben újonnan megállapított nyugellátás esetén hány személynél tért el a biztosítási jogviszony a szolgálati jogviszonytól ?

Válasz:
Hivatalunkhoz érkezett adatigénylésével kapcsolatban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (3) bekezdése alapján a következő pontosítást kérjük:
- kérjük a kérelemben szereplő "biztosítási jogviszony" és "szolgálati jogviszony" fogalmak pontos, jogszabályi hivatkozást tartalmazó meghatározását;
- kérjük annak pontos meghatározását, hogy mit ért e két fogalom "eltérése" alatt. (A társadalombiztosítás általános, köznapi terminológiáját használva valamennyi szolgálati jogviszony biztosítási jogviszonynak minősül.)

Üdvözlettel
Magyar Államkincstár

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei