"Három csapás" rendelkezés alkalmazása jogerős ítéletben

Tóth Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Tóth Balázs

Delivered

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, hogy a köznyelvben "három csapás"-ként elnevezett, az új Btk. 90. § (2) bekezdésében és a régi Btk. 97/A. § (1) bekezdésében foglalt büntetéskiszabási szabályt hány, jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés esetén alkalmazták a magyar bíróságok 2010. július 23-ától 2017. december 31-éig.

Kérem, amennyiben a kért adatokat nem tartják nyilván, tájékoztassanak arról, hogy melyik állami szerv kezeli a kért adatot, illetve az milyen adatbázisban, nyilvántartásban érhető el. Amennyiben a kért adatot senki nem tartja nyilván, akkor az erre vonatkozó tájékoztatást is megköszönöm.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Balázs

Delivered

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Amennyiben a mai napon a "három csapás"-sal kapcsolatos adatigénylésem kapcsán könnyebben választ lehet adni arra, hogy 2010. július 23-a óta hány esetben zárták ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét jogerős ítéletben azért, mert az elítélt erőszakos többszörös visszaeső volt, az az adat is elégséges információ számomra.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Kodifikació OBH
Országos Bírósági Hivatal


Attachment 2018.OBH.XII.B.5 7..pdf
31K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Balázs:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei