Hatályos állománytábla

Kovács Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Árpád

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a katasztrófavédelem hatályos állománytábláját, annak hatályba lépésének dátumával. Kérném részletezni az állománytáblát beosztás (annak jogállása), státusszám alapján. Kérném az adatokat országos összesítésben, valamint szervezeti bontásban (OKF, KOK, GEK, katasztrófavédelmi igazgatóságok) megadni.

Kérném megadni, hogy az adatigénylés napján országosan összesen hány hivatásos, közalkalmazott, kormánytisztviselő, munkavállaló volt foglalkoztatva. Kérném megadni a rendelkezési állományban lévők számát annak jelzésével, hogy ezt a számot tartalmazza-e a foglalkoztatási szám.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 8.

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150709 132751.pdf
251K Download View as HTML


 
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. főhadnagy
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150724 070328.pdf
1.9M Download View as HTML


 
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Árpád

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Az eredeti kérésnek megfelelően kérném, szíveskedjenek megadni, hányan vannak rendelkezési állományban.

Mivel a foglalkoztatott kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók száma az állománytáblában megadott státuszszámnál nagyobb, kérném annak megadását, hogy hány hivatásost, kormánytisztviselőt, közalkalmazottat, munkavállalót foglalkoztatnak eltérő jogviszonyú státuszon, és melyik jogviszonyon (tehát pl. X db közalkalmazott X db hivatásos státuszon).

Kérném közölni, hogy a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vezetője melyik beosztás az állománytáblában, és hány van belőle (megyei bontásban).

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment llom nyt bla kieg sz t s.pdf
313K Download View as HTML


[Subject only] RE: adatigény állománytábla

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Árpád:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei