Határon túli magyaroknak szánt tankönyvek

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Nemzeti Munkaügyi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon 100 ezer tankönyvnek a címét és árát, amit a Nemzetstratégiai Kutatóintézet közreműködésével juttattak el határon túli iskolákba.

www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-minisz...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 14.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: NMH_Közadat


Attachment valasz level.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08003 EK600167.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08053 EK600176.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08054 EK600189.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08055 EK600184.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08074 EK900191.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08076 EK600183.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08078 EK600187.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08079 EK600185.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08080 EK600190.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08085 EK600188.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08296 EK600212.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08298 EK600195.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08439 EK500992.pdf
0K Download View as HTML

Attachment V08458 EK600213.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Mellékletként csatolva küldjük a 2014. április 14-én érkezett közérdekű
adatok megismerésére irányuló igényére a válaszunkat tartalmazó levelet és
annak mellékleteit (14 db).

 

Üdvözlettel:

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Támop 2.2.7.A-13/1

A(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére Becker András által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei