Határozatokhoz kapcsolódó anyagok kiadása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 42/2019. (ll.19.) számú és a 43/2019. (11.19.) GPB számú határozatokhoz kapcsolódó anyagokat (szerződéseket a mellékletekkel együtt és egyéb dokumentumokat) a részemre megküldeni!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: hivatal@kobanya.hu
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a [1][email address] címre küldött levele a
Kőbányai Polgármesteri Hivatalhoz megérkezett, az ügyintézést megkezdjük.
A válaszadásig szíves türelmét kérjük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2018. május 25-től kötelező érvényű, az
Európai Unió által elfogadott [2]Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
értelmében változások léptek életbe a személyes adatok még szélesebb körű,
egységes, biztonságos és jogszerű kezelése érdekében.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, valamint a Hivatal adatvédelmi és adatkezelési politikájáról,
továbbá a Hivatal által kezelt személyes adatok tekintetében az
adatkezelésre, az adatok védelmére, az adatbiztonságra vonatkozó
követelmények betartásáról a [3]www.kobanya.hu oldalon az
Ügyintézés/Adatvédelem címszó alatt tájékozódhat.

 

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, mert ez egy automatikusan
generált rendszerüzenet.

 

Köszönettel

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

 

1102 Budapest, Szent László tér 29.

központi telefonszám: +36 1 4338 100

központi faxszám: +36 1 4338 230

honlapcím: www.kobanya.hu

központi e-mail cím: [email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.otppenztarak.eu/modules.php?...
3. http://www.kobanya.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image002.png
17K Download

Attachment 0675 191018165725 001.pdf
3.2M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta Úrhölgy!

 

A Kőbányai Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága lakásbérleti
jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló 42/2019. (II. 19.) GPB határozatával, valamint a
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről szóló 43/2019. (II. 19.) GPB határozatával
kapcsolatos közérdekűadat-igénylésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hivatkozott határozatai az alábbiak:

 

42/2019. (II. 19.) GPB határozat

lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

(7 igen, egyhangú szavazattal)

1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32.
§-a alapján a Budapest X. kerület, Vaspálya utca 57. 1. emelet 8. szám
alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetésével összefüggésben 10 000 000 Ft összegű pénzbeli térítés
megfizetéséhez hozzájárul.

2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2019. február 28.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője, a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

 

43/2019. (II. 19.) GPB határozat

lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

(7 igen, egyhangú szavazattal)

1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32.
§-a alapján a Budapest X. kerület, Gyömrői út 88. A épület 3. emelet 12.
szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetésével összefüggésben 30 000 000 Ft összegű pénzbeli térítés
megfizetéséhez hozzájárul.

2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2019. február 28.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője, a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A hivatkozott határozatok végrehajtása céljából az érintettekkel megkötött
szerződéseket a személyes adatok megismerhetetlenné tételével mellékelten
megküldöm. A szerződések teljesítése megtörtént, az Önkormányzat
megbízásából eljáró Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakásokat birtokba vette,
a pénzbeli térítések kifizetése a volt bérlő részére megtörtént.

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel,

Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Mobil: 06 (30) 204-7382

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei