„Határvadász Bevetési Osztály Körletépületének elhelyezése a Cseri park területének egy részén – „M13/10” jelű módosítás”

Kerepesi Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kerepesi Tibor

Delivered

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2017.06.08-i közgyűlésen, döntöttek
„Határvadász Bevetési Osztály Körletépületének elhelyezése a Cseri park területének egy részén – „M13/10” jelű módosítás”
előterjesztésről!
A 314/2012 (XI.8) Kormányrendelet hatálya alá tartózó módosítást, a Kormányrendelet 32§ szerint, C.) tárgyeljárás szerinti történt. Tájékoztassanak, mi indokolja egy közpark területének egy részét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását illetve kérem, elektronikus formában küldjék meg részemre a tárgyalásos eljárás során készült jegyzőkönyvek másolatát valamint a módosítás teljes dokumentációját.
A tervezet beruházáshoz „Örökségvédelmi hatástanulmány” elkészítése is szükséges, kérem, tájékoztassanak, hogy ez mikor készült el illetve elektronikus formában küldjék meg részemre a hatástanulmány másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 13.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Kerepesi Tibor

Delivered

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2017.06.08-i közgyűlésen, döntöttek
„Határvadász Bevetési Osztály Körletépületének elhelyezése a Cseri park területének egy részén – „M13/10” jelű módosítás”
előterjesztésről!
A 314/2012 (XI.8) Kormányrendelet hatálya alá tartózó módosítást, a Kormányrendelet 32§ szerint, C.) tárgyalásos eljárás szerinti történt. Tájékoztassanak, mi indokolja egy közpark területének egy részét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását illetve kérem, elektronikus formában küldjék meg részemre a tárgyalásos eljárás során készült jegyzőkönyvek másolatát valamint a módosítás teljes dokumentációját.
A tervezet beruházáshoz „Örökségvédelmi hatástanulmány” elkészítése is szükséges, kérem, tájékoztassanak, hogy ez mikor készült el illetve elektronikus formában küldjék meg részemre a hatástanulmány másolatát.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 14.

Üdvözlettel:

Kerepesi Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Bérczi Antal
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.pdf
2.6M Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Elnézését kérem, de a június 23-án elküldött levél címében egy karakter
kimaradt, ezért ismételten megküldöm jegyző úr levelét.

Megértését köszönöm.

Üdvözlettel,

dr. Bérczi Antal

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: adatigénylésre adott válasz
Dátum: Fri, 23 Jun 2017 09:28:24 +0200
Feladó: dr. Bérczi Antal [1]<[email address]>
Címzett: [2][email address]

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm dr. Csillag Gábor Kaposvár Megyei Jogú Város
Jegyzőjének levelét.

Üdvözlettel,

dr. Bérczi Antal

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerepesi Tibor:
Csak a(z) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei