Hatástanulmány a Budapest VIII. kerület Kun utca területén fizető várakozási övezet kialakítása kapcsán

Kálóczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kálóczi Péter

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az önkormányzat a Budapest VIII. kerület Kun utca területén fizető várakozási övezetet kijelölése kapcsán az alább hivatkozott jogszabályi helyek szerint kötelező mérésről készült jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket és/vagy hatástanulmányt vagy hatástanulmányokat valamint a Magyar Mérnöki Kamara igazolását a bevont szakember, szakemberek jogosultságáról. Kérem hogy válaszából a dokumentumok keletkezési dátuma egyértelműen megállapítható legyen.

Hivatkozott jogszabályi helyek:

Az 1988. évi I. törvény 15/A paragrafusa szerint a fizető várakozási övezet kijelölésének törvényi feltétele, hogy, idézem

" Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot meghaladja."

A 20/1984 XII.24 KM rendelet 35.15. pontja alapján, idézem:

"A telítettség mértékét
ba) új díjfizetési kötelezettség elrendelését, vagy
bb) a díjfizetési kötelezettség 1 óránál hosszabb időbeli kiterjesztését, vagy
bc) a várakozási terület parkolóhelyszámának (jelen jogszabály hatálybalépésének időpontjában meglevő férőhelyszám) 10%-nál nagyobb bővítését
megelőzően kell megállapítani a változás által érintett teljes területen, a következők szerint:
bd) a mérést a tulajdonos önkormányzat megrendelésére megfelelő - a Magyar Mérnöki Kamara által igazolt - jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell elvégezni,A telítettség mértékét
ba) új díjfizetési kötelezettség elrendelését, vagy
bb) a díjfizetési kötelezettség 1 óránál hosszabb időbeli kiterjesztését, vagy
bc) a várakozási terület parkolóhelyszámának (jelen jogszabály hatálybalépésének időpontjában meglevő férőhelyszám) 10%-nál nagyobb bővítését
megelőzően kell megállapítani a változás által érintett teljes területen, a következők szerint:
bd) a mérést a tulajdonos önkormányzat megrendelésére megfelelő - a Magyar Mérnöki Kamara által igazolt - jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell elvégezni,"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 20.

Üdvözlettel:

Kálóczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K l czi P ternek k z rd adat Kun u 28 261 2016 SR.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Hivatkozva közérdekű adatigénylésére, mellékelten küldöm a 28-261/2016. iktatószámú levelet.

Tisztelettel:

dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna
irodavezető

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 061/459-2540
E-mail: [email address]

________________________________

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálóczi Péter:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei