Hatástanulmány és 40 év

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Miniszterelnökség nem kapta meg a kért információt.

Feladó: toma

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Volt-e, s ha volt, szeretném megkapni a hatástanulmányát a

Magyar Közlönyben 206. számában a 27689. oldalon
( http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok... )

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

törvényeknek,

s

a

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
3. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a  családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem
benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét;

és

22. § Az R4. a 6. §-t követően a következő 4. alcímmel egészül ki:
„4. Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
..
8. § (1) A gyermek vállalása esetén az otthonteremtési kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a kérelem
benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

okát, hogy a 40 évet betöltöttek ezzel nem élhetnek. Úgy vélem, hogy aki eddig még semmilyen támogatást nem kapott, nem fair csak az életkora alapján kizárni ezen kedvezményekből, tekintve, hogy a jövő nemzedékének felnevelésében aktívan részt vesznek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 5.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K16012008560.pdf
35K Download View as HTML


 

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: logo  

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

CSOK

A(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda részére toma által

CSOK

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

CSOK

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére toma által

Nemzeti Konzultáció Adatai

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Nemzeti Konzultáció Adatai

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Miniszterelnoki esemenyek - 1956

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

A Miniszterelnök per dokumentációi

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

2015. evi koltsegvetes - NetAdo

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

M0 fizetosse tetele

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Gazdasági bevándorlók

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei