Hatósági igazolás orvosok külföldi munkavállalásához

Dr Horváth Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dr Horváth Katalin

Tisztelt Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__Az eltelt 3 hónapban (2012 december, 2013 január és február folyamán) hány magyarországi orvos 1. kért 2. kapott hatósági bizonyítványt orvosi szakképesítésük külföldi elismertetése, vagyis külföldi munkaválallás céljából. 3.Átlagosan hány nap volt ezek ügyintézési ideje. __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 11.

Üdvözlettel: Dr. Horváth Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Rikker Nándor
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Tisztelt Dr. Horváth Katalin!

 

Hivatkozással a 2013. március 11-én kelt közérdekű adatigénylésére, az
alábbiakról tájékoztatom:

 

1. 2012. december, valamint 2013. január és február hónapokban összesen
512 fő nyújtott be a Magyarországon megszerzett vagy Magyarországon
honosított/elismert egészségügyi szakképesítése külföldi elismertetéséhez
szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet.

 

2. 2012. december, valamint 2013. január és február hónapokban összesen
468 fő részére állított ki az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal a Magyarországon megszerzett vagy Magyarországon
honosított/elismert egészségügyi szakképesítése külföldi elismertetéséhez
szükséges hatósági bizonyítványt.

 

3. 2012. december, valamint 2013. január és február hónapokban, a
Magyarországon megszerzett vagy Magyarországon honosított/elismert
egészségügyi szakképesítés külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági
bizonyítványok kiállításának átlagos ügyintézési ideje 20 nap volt. Az
átlagos ügyintézési idő számításakor azokat az időszakokat is számításba
vettük, melyek egyébként nem számítanak bele az ügyintézési határidőbe
(pl: hiánypótlás, szakértői eljárás, stb.).

 

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérem, keressen bizalommal.

 

Üdvözlettel:

dr. Rikker Nándor

mb. főosztályvezető/Acting Head of Department

 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Office of Health Authorisation and Administrative Procedures

Migrációs és Monitoring Főosztály/Department of Migration and Monitoring

 

1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

1380 Budapest, Pf: 1188 - Hungary

Telefon: +361-235-7965

Fax: +361-269-3794

E-mail: [1][email address]

Web: [2]www.eekh.hu

 

--
Ezen uzenet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.eekh.hu

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr Horváth Katalin:
Csak a(z) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Novák Hunor "gyerekorvos"?

A(z) Magyar Orvosi Kamara részére Kiss Andrea által

Vizsgálat eredménye

A(z) Országos Atomenergia Hivatal részére Szabó Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei