Hatósági eljárás idejének és kivizsgálás menetének rendje

dr. Jasztrab Szilárd küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Jasztrab Szilárd

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szakértői névjegyzék törlésének kivizsgálásához szükséges eljárás menetét és az alábbi kérdésekre való válaszokat.

Panasszal élek az XX-IFFO/1972/34/2017-es Igazságügyi Minisztériumi állásfoglalással és az elindító bejelentéseimmel kapcsolatban. 2017. februárjában bejelentést tettem és csatoltam a bizonyítékokat, hogy Dr. Agárdi Tamás nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel. Ezt az interneten az EEKH (és jogutódja az AEEK) közhiteles honlapján azonnal leellenőrizhető. Tehát mind az Igazságügyi Minisztérium, mind a szakértő tudtában volt annak, hogy nem felel meg a törvényi előírásoknak a bejelentés időpontjában.

1. A hatályos jogszabályok (2004. évi CXL. törvény) szerint mennyi idő áll rendelkezésre egy bejelentés kivizsgálására?

2. Az ügyem kivizsgálásakor megszegték-e a 2004. évi CXL. törvény előírásait?
a. pártatlan kivizsgálás (alaptalanul hónapokig késlekedtek, megvárták, amíg a szakértő megszerzi az engedélyét)
b. nem jártak el ésszerű határidőn belül (8 hónap után kaptam állásfoglalást),
c. többszörösen túllépték a határidőt,
d. nem döntöttek 8 napon belül,
e. érdemben nem tájékoztattak
f. nem tájékoztattak a törvényben előírt módon a határidő meghosszabbításáról?

3. 2017 februárjában tettem bejelentést és az akkori állapot kivizsgálását kértem az akkori hatályos jogszabályok alapján. Tiltja-e az Alaptörvény a visszaható hatályt?
a. Ha nem felel meg a törvényi előírásoknak egy szakértő, akkor a később megszerzett irat/végzettség felülírja-e és igazolja-e visszamenőlegesen a törvénynek való meg felelését?

4. Bejelentést az akkor hatályos tények és jogszabályok alapján kell-e kivizsgálni a 2010. évi CXXX. törvény 15. § (1) alapján?

5. 2016. évi XXIX. az igazságügyi szakértőkről szóló törvény alapján ’ (13. § (1)) az igazságügyi szakértőt törölni KELL a névjegyzékből, ha ’ (b) a névjegyzékbe való felvétel feltételei ’ ’ utóbb MEGSZŰNTEK ’ ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 10.

Üdvözlettel:

dr. Jasztrab Szilárd százados

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment IFFO 1972 40 2017.pdf
727K Download View as HTML


Tisztelt Dr. Jasztrab Szilárd Jácint Úr!

 

Lángné dr. Süle Anett főosztályvezető asszony megbízásából mellékelve
küldöm tájékoztatásunkat.

 

Üdvözlettel:

 

Sáfrán Anikó

titkársági asszisztens

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Kossuth tér 2-4.

Telefon  +36 (1) 896-3068

Fax         +36 (1) 795-0507

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jasztrab Szilárd:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Igazságügyi szakértő

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Ágnes által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei