Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészégető Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hatósági eljárásokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékozató

Mészégető Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Mészégető Pál to read recent responses and update the status.

Feladó: Mészégető Pál

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hatóság tevékenységi körében végzett, egyes eljárásokra vonatkozó a GDPR 13., illetve 14. cikke szerinti adatvédelmi tájékoztatókat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 4.

Üdvözlettel:

Mészégető Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Mészégető Pál

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

A 2018. november 4. napján kelt adatigénylés, melyben a Hatóság egyes eljárásaival kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóit szerettem volna igényelni sajnos nem került megválaszolásra.

Kérem hogy az adatigénylésnek legyenek kedvesek eleget tenni.

Hivatkozása ide

Feladó: INFO
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Tisztelt Levélíró!
Értesítjük, hogy "Internal review of Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Hatósági eljárásokkal kapcsolatos adatvédelmi
tájékozató" tárgyú megkeresésének feldolgozását megkezdtük.
Hivatkozási szám: 00414-2019-01-16-TU
Válaszunkat a lehető leghamarabb, de a beérkezés napjától számított
legfeljebb 30 napon belül küldjük, addig is kérjük szíves türelmét.  
Ez egy automatikusan kiküldött visszaigazolás. Kérjük, erre ne
válaszoljon!
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail: [NMHH request email]
Web: www.nmhh.hu

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERES
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment image001.png
4K Download


 

From: KOZERDEKUADATKERES
Sent: Monday, November 19, 2018 3:54 PM
To: '[email address]'
Subject: NMHH tájékoztatás

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésében kért adatvédelmi
tájékoztatót az NMHH honlapján a
[1]http://nmhh.hu/cikk/199384/Adatkezelesi_... oldalon érheti el.

 

Üdvözlettel:

dr. Karácsony Kamilla

főosztályvezető

[2]cid:image001.png@01D42010.A4223DA0

Általános Jogi Főosztály

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

E-mail: [3][email address]

Web: [4]www.nmhh.hu

 

References

Visible links
1. http://nmhh.hu/cikk/199384/Adatkezelesi_...
3. mailto:[email address]
4. http://nmhh.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: INFO
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment 17425201.gif
5K Download


Ügyintéző: Hauer Henriett
Azonosító: [levél tárgyában szereplő szám]

Tisztelt Mészégető Pál!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2019.
január 15-én érkezett megkeresésre az alábbi tájékoztatást adjuk.
Hatóságunk 2018. november 19-én a
„[1][email address]” e-mail címre küldte meg Önnek
az alábbi választ.

"From: KOZERDEKUADATKERES
Sent: Monday, November 19, 2018 3:54 PM
To: '[email address]'
Subject: NMHH tájékoztatás

Tisztelt Adatkérő!

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésében kért adatvédelmi
tájékoztatót az NMHH honlapján a
[2]http://nmhh.hu/cikk/199384/Adatkezelesi_... érheti el.

Üdvözlettel:

dr. Karácsony Kamilla
főosztályvezető
Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: [3][email address]
Web: [4]www.nmhh.hu"

Tisztelettel:

Demeter József
osztályvezető

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail: [5][NMHH request email]
Web: [6]www.nmhh.hu

Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

Mészégető Pál <[FOI #11808 email]>
2019.01.15. 14:02:28
To: "KözAdat Közérdekű adat igénylések NMHH adatgazdánál" <[NMHH request email]>
Subject: Internal review of Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Hatósági eljárásokkal kapcsolatos adatvédelmi
tájékozató
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!
A 2018. november 4. napján kelt adatigénylés, melyben a Hatóság egyes
eljárásaival kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóit szerettem volna
igényelni sajnos nem került megválaszolásra.
Kérem hogy az adatigénylésnek legyenek kedvesek eleget tenni.
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #11808 email]
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/cikk/199384/Adatkezelesi_...
3. mailto:[email address]
4. http://nmhh.hu/
5. mailto:[NMHH request email]
6. http://nmhh.hu/
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészégető Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mészégető Pál:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei