Havassy Kálmán intézményvezetői megbízási díja

László Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: László Ferenc

Delivered

Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi határozat alapján bekérendő információkat:

"22/2019. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy Kálmánnak az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: - garantált illetménye: 154.330,- Ft - garantált bérminimumra való kiegészítés: 40.670,- Ft - összesen kerekítve: 195.000,- Ft - garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig: 305.000,- Ft - magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft - mindösszesen: 550.000,- Ft” H a t á r i d ő : 2019. január 31. F e l e l ő s : Hatvan város polgármestere a jegyző útján"

- megalapozottan fizették-e ki a vezetői pótlékkal kiegészített illetményt Havassy Kálmán számára?

- hány forintot fizettek ki Havassy Kálmán számára összesen Havassy Kálmán intézményvezetői munkája ellenértékeként a Hatvani Szolgáltató Intézmény élén?

- szeretném digitális formában elkérni Havassy Kálmán a munkakör betöltéséhez benyújtott, végzettségeit bizonyító dokumentumokat

- amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre az önkormányzatnál, szabad-e tudni pontos indoklással, milyen alapon fizették ki a 305 ezer forintos kiegészítést?

- mi a pontos indoklás?

- hogyan tervezi visszaszerezni az állítólag jogtalanul felvett illetmény összegét Havassy Kálmántól a város önkormányzata?

- amennyiben Havassy Kálmán nem tudta igazolni dokumentumokkal a magasabb szintű vezetői székre vonatkozó kitételeknek való megfelelését, terveznek-e vele szemben jogi eljárást?

- amennyiben fennáll az említett hiányosság, mekkora kár érte forintra pontosan Hatvan Város Önkormányzatát?

- ki a személyi felelőse annak, ha Havassy Kálmán a megfelelő végzettség bizonyítása nélkül került megbízásra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 4.

Üdvözlettel:

László Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szilágyi Mária
Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 8673 2per2019.pdf
92K Download View as HTML


[1]Polgármesteri Hivatal - Hatvan

Tisztelt Cím!

Fenti tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva Jegyző Asszony
megbízásából csatoltan küldöm a mellékelt dokumentumokat.

Tisztelettel:

dr. Szilágyi Mária
osztályvezető
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztály
+36 37/542-314 +36 30/327-9944
[2][email address]
[3]http://www.hatvan.hu
[4]http://www.hatvan.hu
2019. 07. 05. 7:45 keltezéssel, Jegyző írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Havassy Kálmán
intézményvezetői megbízási díja
Dátum: Thu, 04 Jul 2019 16:50:21 +0000
Feladó: László Ferenc [5]<[FOI #13022 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Hatvan Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [6]<[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alábbi határozat alapján bekérendő információkat:
"22/2019. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat „Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy
Kálmánnak az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb vezetői
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az
alábbiak szerint állapítja meg: - garantált illetménye: 154.330,- Ft -
garantált bérminimumra való kiegészítés: 40.670,- Ft - összesen
kerekítve: 195.000,- Ft - garantált összegen felüli - munkáltatói
döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig: 305.000,- Ft - magasabb
vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft - mindösszesen: 550.000,- Ft” H a t
á r i d ő : 2019. január 31. F e l e l ő s : Hatvan város polgármestere
a jegyző útján"
- megalapozottan fizették-e ki a vezetői pótlékkal kiegészített
illetményt Havassy Kálmán számára?

- hány forintot fizettek ki Havassy Kálmán számára összesen Havassy
Kálmán intézményvezetői munkája ellenértékeként a Hatvani Szolgáltató
Intézmény élén?

- szeretném digitális formában elkérni Havassy Kálmán a munkakör
betöltéséhez benyújtott, végzettségeit bizonyító dokumentumokat

- amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre az önkormányzatnál, szabad-e
tudni pontos indoklással, milyen alapon fizették ki a 305 ezer forintos
kiegészítést?

- mi a pontos indoklás?

- hogyan tervezi visszaszerezni az állítólag jogtalanul felvett
illetmény összegét Havassy Kálmántól a város önkormányzata?

- amennyiben Havassy Kálmán nem tudta igazolni dokumentumokkal a
magasabb szintű vezetői székre vonatkozó kitételeknek való megfelelését,
terveznek-e vele szemben jogi eljárást?

- amennyiben fennáll az említett hiányosság, mekkora kár érte forintra
pontosan Hatvan Város Önkormányzatát?

- ki a személyi felelőse annak, ha Havassy Kálmán a megfelelő végzettség
bizonyítása nélkül került megbízásra?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 4.

Üdvözlettel:
László Ferenc

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #13022 email]

Ha a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[8][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő László Ferenc:
Csak a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kancellári kinevezés

A(z) Szent István Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei