Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek

Párbeszéd Magyarországért Párt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft. által havonta elkészített és az alapítvány számára megküldött, "Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek" című elemzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 26.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány


Attachment Trendek term kle r s s bemutat.pdf
15K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

A BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft. az országos piacon – egyéb rendszeresen értékesített, stratégiai döntéseket támogató, elemzéseket tartalmazó termékük mellett – 2013 óta „Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek” című havi kiadványukkal is jelen van. A trendelemzést elsősorban olyan magyar pénzügyi befektetésekkel rendelkező intézmények, vállalati befektetők és a pénzügyi szektor szereplői rendelik meg, amelyek befektetési döntéseik során releváns, megalapozott gazdasági és pénzügyi háttérelemzésekre kívánnak támaszkodni. Ez a tanulmánysorozat segítségül szolgál a rövid-, közép- és hosszútávú stratégiai döntések meghozatalában. Széles témakörben történő feldolgozása alkalmas befektetési stratégiák kialakításához és folyamatos felülvizsgálatához.

Az alapítvány a szerződő fél kifejezett - alábbiakban hivatkozott - tiltó nyilatkozata miatt az elemzéseket nem adhatja ki.

A szerződés tárgyát képező elemzés anyagai olyan információkat foglalnak magukba melyek nyilvánosságra hozatala a társaság piaci és gazdasági érdekeit sértené, az üzleti tevékenység végzése szempontjából sérelmet okozna, ezek üzleti titoknak minősülnek, továbbá a szerződés rendelkezése alapján szerzői jogi védelem alatt állnak, így a havi elemzések kiadáshoz a társaság nem járul hozzá, viszont a mellékelt kiadvány tartalmát bemutató leírás kiadható.

Az összefoglaló leírást csatoltuk.

Üdvözlettel,

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Párbeszéd Magyarországért Párt:
Csak a(z) Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei