Házi orvosi körzetek

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Word-dokumentum vagy Excel-táblázat formájában, hogy a VII. kerületben mely utcák mely házi orvosi rendelőhöz tartoznak és azt is, hogy az önkormányzat honlapján hol található meg ez az információ.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 12.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lasz.doc
135K Download View as HTML

Attachment v lasz.pdf
248K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm dr. Gotthard Gábor Jegyző Úr válaszlevelét.

 

Üdvözlettel: dr. Baki Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt dr. Baki Zsuzsanna!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt dr. Baki Zsuzsanna!

Sajnos a csatolt dokumentumokban és a megadott honlap elérhetőségen sincsenek ott az utcák felsorolva, én azt a felsorolást szeretném látni, hogy a VII. kerület melyik utcája melyik házi orvosi rendelőhöz tartozik.

Előre is köszönöm a segítségét!

Üdvözlettel:
Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A kért adatokat legkésőbb holnap délelőtt 9 óráig megküldjük Önnek, illetve gondoskodom az adatok honlapon való elhelyezéséről.

Köszönöm türelmét, tisztelettel: dr. Baki Zsuzsanna

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt dr. Baki Zsuzsanna!

Nagyon szépen köszönöm, várom a fejleményeket!

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment H ziorvosi k rzetek utca szerint.pdf
219K Download View as HTML

Attachment H ziorvosi k rzetek utca szerint.xlsx
34K Download View as HTML


Tisztelt Le Marietta!

Mellékelten küldöm a kért adatokat.

Üdvözlettel: dr. Baki Zsuzsanna

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt dr. Baki Zsuzsanna!

Nagyon köszönöm a listát!
Megkérdezhetem, hogy a honlapra is felkerült végül?

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igen, a honlapon megtalálható: https://erzsebetvaros.hu/intezmenyek,-ko...

Köszönjük szépen a jelzését!

Üdvözlettel: Baki Zsuzsanna

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei