Heim Pál kórház B és C épületek kivitelezése

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Heim Pál Gyermekkórház új, B jelű gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai tömbjének, valamint az új C épület kivitelezésének a várható kezdő időpontját. A B épület esetében azt az információt is, hogy amennyiben csúszik a projekt, mi a csúszásnak az okat, háttere?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 1.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: ÁEEK Főigazgatói Titkárság
Állami Egészségügyi Ellátó Központ


Attachment image003.png
8K Download


Tisztelt K. Dániel!

 

2018.11.01-én beérkezett „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Heim Pál
kórház B és C épületek kivitelezése” tárgyú megkeresésére az alábbi
választ adjuk.

 

A Heim Pál Gyermekkórház új B jelű gyermeksürgősségi és
gyermektraumatológiai tömbjének, valamint az új C épület kivitelezésének
várható kezdése 2019. év vége.

A B épület esetében a csúszás oka a tervezés közbeszerzésének elhúzódása,
továbbá a tervezés fizikai megvalósításának komplexitása.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Gondos Miklós főigazgató úr megbízásából,

 

Góczánné Rozmanitz Karolin

Titkársági szakreferens

 

Főigazgatói Titkárság

[1]cid:image003.png@01D0D425.2D2A26C0

H-1125 Budapest, Diós árok 3.

t: + 36 1 35 61573

m: +36 20 280 4348

f: + 36 1 37 57 253

e: [2][email address]

i: [3]www.aeek.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei