Helyi járati autóbuszok vásárlása

Molnár Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Molnár Tibor

Delivered

Tisztelt Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a helyi járati forgalomra szánt autóbuszok vásárlásával kapcsolatos alábbi adatokat:

1. Az autóbuszok megvásárlását megalapozó önkormányzati határozatot.

2. Az autóbuszok adásvételi szerződését.

3. Az autóbuszok szervizelésére vonatkozó szerződést.

4. Rig Lajos országgyűlési képviselő közbenjárása, melyet az autóbuszok beszerzése érdekében eszközölt, pontosan mit takar?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 18.

Üdvözlettel:

Molnár Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Molnárné Kisfaludy Márta
Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Helyi_j=C3=A1rati_aut=C3=B3bus?=
=?UTF-8?Q?zok_v=C3=A1s=C3=A1rl=C3=A1sa?=
Date: Fri, 2 Feb 2018 14:36:02 +0100
Message-ID: <003f01d39c2a$c61598e0$5240caa0$@tapolca.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQGJRYlxJyF8w8Y8GhpLFueLJzAivKQlwBJg
Content-Language: hu
X-Antivirus: Avast (VPS 180202-2, 2018/02/02), Outbound message
X-Antivirus-Status: Clean

VGlzenRlbHQgTW9sbsOhciBUaWJvciENCg0KS8O2esOpcmRla8WxIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzw6lu
ZWsgMS4gcG9udGrDoXZhbCBrYXBjc29sYXRiYW4gdMOhasOpa296dGF0b20sIGhvZ3kgYSBoZWx5
aSBrw7Z6w7Zzc8OpZ2kga8O2emxla2Vkw6lzIHTDqW1ha8O2csOpdmVsIGEgS8OpcHZpc2VsxZEt
dGVzdMO8bGV0IGxlZ3V0w7NiYiAyMDE3LiBva3TDs2JlciAyNC1pIG55aWx2w6Fub3MgdGVzdMO8
bGV0aSDDvGzDqXNlbiBmb2dsYWxrb3pvdHQuIEF6IGVsxZF0ZXJqZXN6dMOpcyBtZWd0YWzDoWxo
YXTDsyBhIHd3dy50YXBvbGNhLmh1IGhvbmxhcHVua29uIGF6IMOWbmtvcm3DoW55emF0L0TDtm50
w6lzaG96YXRhbCwgw7xsw6lzZWsvS8OpcHZpc2VsxZEtdGVzdMO8bGV0aSDDvGzDqXNlay8yMDE3
LCBlemVuIGJlbMO8bCBva3TDs2JlciAyNC4gbWVuw7xwb250IGFsYXR0LiBBeiBlbMWRdGVyamVz
enTDqXMgY8OtbWU6IETDtm50w6lzIG1lbmV0cmVuZCBzemVyaW50aSBoZWx5aSBzemVtw6lseXN6
w6FsbMOtdMOhc3NhbCBrYXBjc29sYXRvcyBrw7Z6c3pvbGfDoWx0YXTDoXNpIHN6ZXJ6xZFkw6lz
csWRbC4gQXogZWzFkXRlcmplc3p0w6lzdCwgaWxsZXR2ZSBheiBhYmJhbiDDrXJ0IGhhdMOhcm96
YXRpIGphdmFzbGF0b3QgYSBLw6lwdmlzZWzFkS10ZXN0w7xsZXQgZWxmb2dhZHRhLCBtZWdzemF2
YXp0YS4NCg0KVMOhasOpa296dGF0b20gdG92w6FiYsOhLCBob2d5IFRhcG9sY2EgVsOhcm9zIMOW
bmtvcm3DoW55emF0YSBuZW0gdsOhc8Ohcm9sIGF1dMOzYnVzem9rYXQsIMOtZ3kgYSBrw7Z6w6ly
ZGVrxbEgYWRhdGlnw6lueWzDqXPDqW5layAyLiDDqXMgMy4gcG9udGrDoWJhbiBrw6lydCBpcmF0
b2thdCBuZW0gw6FsbCBtw7NkdW5rYmFuIG1lZ2vDvGxkZW5pLg0KDQpBZGF0aWfDqW55bMOpc8Op
bmVrIDQuIHBvbnRqYSBzemVyaW50aSBrw6lyZMOpc8OpdmVsLCBhemF6IFJpZyBMYWpvcyBvcnN6
w6FnZ3nFsWzDqXNpIGvDqXB2aXNlbMWRIHN6ZXJlcHbDoWxsYWzDoXPDoXZhbCBrYXBjc29sYXRi
YW4gdMOhasOpa296dGF0b20sIGhvZ3kgS8OpcHZpc2VsxZEgw5pyIG1pbmRlbiBow7NuYXAgZWxz
xZEgY3PDvHTDtnJ0w7ZrasOpbiAxMy4wMCDDqXMgMTYuMDAgw7NyYSBrw7Z6w7Z0dCB0YXJ0IGZv
Z2Fkw7PDs3LDoXQga8OpcHZpc2VsxZFpIGlyb2TDoWrDoWJhbiwgYWhvbCBzemVtw6lseWVzZW4g
Zm9nYWRqYSBhIGhvenrDoSBmb3JkdWzDs2thdCwgw6lzIHN6ZW3DqWx5ZXNlbiBtZWcgaXMgdHVk
amEgdsOhbGFzem9sbmkga8OpcmTDqXPDqXQuIEEga8OpcHZpc2VsxZFpIGlyb2RhIGPDrW1lOiA4
MzAwIFRhcG9sY2EsIEjFkXPDtmsgdGVyZSAxNS4gQW1lbm55aWJlbiBuZW0gw6FsbCBtw7NkasOh
YmFuIHN6ZW3DqWx5ZXNlbiBpcyBmZWxrZXJlc25pIEvDqXB2aXNlbMWRIHVyYXQsIGEgcmlnLmxh
am9zQGpvYmJpay5odSBlLW1haWwgY8OtbWVuIHTDoWrDqWtvesOzZGhhdCBheiBhdXTDs2J1c3ot
dsOhc8OhcmzDoXNzYWwga2FwY3NvbGF0b3Mgc3plcmVwdsOhbGxhbMOhc8OhcsOzbC4NCg0KIEEg
aGVseWkgbGFrb3Nzw6FnIHTDoWrDqWtvenRhdMOhc8OhdCBhIGhlbHlpIGvDtnrDtnNzw6lnaSBr
w7Z6bGVrZWTDqXNzZWwga2FwY3NvbGF0YmFuIGEgd3d3LnRhcG9sY2FpdWpzYWcuaHUgaG9ubGFw
b24gdGFsw6FsaGF0amEgbWVnLg0KDQpUYXBvbGNhLCAyMDE4LiBmZWJydcOhciAyLg0KDQpUaXN6
dGVsZXR0ZWwNCg0KZHIuIE7DqW1ldGggTcOhcmlhIEFuaXRhDQpqZWd5esWRDQoNClRhcG9sY2Fp
IEvDtnrDtnMgw5Zua29ybcOhbnl6YXRpIEhpdmF0YWwNCjgzMDAgVGFwb2xjYSwgSMWRc8O2ayB0
ZXJlIDE1Lg0KVGVsOiA4Ny81MTAtMTI2DQpFLW1haWw6IHBvbGdoaXZAdGFwb2xjYS5odSB2YWd5
IGplZ3l6b0B0YXBvbGNhLmh1DQoNCg0KDQotLS0tLU9yaWdpbmFsIE1lc3NhZ2UtLS0tLQ0KRnJv
bTogTW9sbsOhciBUaWJvciBbbWFpbHRvOmttdCtyZXF1ZXN0LTEwMjc1LTZjOGY0YzlhQGtpbWl0
dHVkLm9yZ10gDQpTZW50OiBUaHVyc2RheSwgSmFudWFyeSAxOCwgMjAxOCA0OjEwIFBNDQpUbzog
IkvDtnpBZGF0IEvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0IGlnw6lueWzDqXNlayBUYXBvbGNhIFbDoXJvcyDD
lm5rb3Jtw6FueXphdCBQb2xnw6FybWVzdGVyaSBIaXZhdGFsIGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIiA8cG9s
Z2hpdkB0YXBvbGNhLmh1Pg0KU3ViamVjdDogS8O2esOpcmRla8WxYWRhdCBLw7Z6w6lyZGVrxbEg
YWRhdCBpZ8Opbnlsw6lzIC0gSGVseWkgasOhcmF0aSBhdXTDs2J1c3pvayB2w6Fzw6FybMOhc2EN
Cg0KVGlzenRlbHQgVGFwb2xjYSBWw6Fyb3Mgw5Zua29ybcOhbnl6YXQgUG9sZ8Ohcm1lc3Rlcmkg
SGl2YXRhbCEgDQoNCkF6IGluZm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBqb2dyw7NsIMOp
cyBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOpdmkgQ1hJSS4g
dMO2cnbDqW55IChhIHRvdsOhYmJpYWtiYW46IEluZm90di4pIDI4LiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lz
ZSBhbGFwasOhbiBhIGvDtnZldGtlesWRIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzdCB0ZXJqZXN6dGVtIGVsxZEu
DQoNCkvDqXJlbSwgc3rDrXZlc2tlZGplbiBlbGVrdHJvbmlrdXMgbcOhc29sYXRiYW4gbWVna8O8
bGRlbmkgcsOpc3plbXJlIGEgaGVseWkgasOhcmF0aSBmb3JnYWxvbXJhIHN6w6FudCBhdXTDs2J1
c3pvayB2w6Fzw6FybMOhc8OhdmFsIGthcGNzb2xhdG9zIGFsw6FiYmkgYWRhdG9rYXQ6DQoNCjEu
IEF6IGF1dMOzYnVzem9rIG1lZ3bDoXPDoXJsw6Fzw6F0IG1lZ2FsYXBvesOzIMO2bmtvcm3DoW55
emF0aSBoYXTDoXJvemF0b3QuDQoNCjIuIEF6IGF1dMOzYnVzem9rIGFkw6FzdsOpdGVsaSBzemVy
esWRZMOpc8OpdC4NCg0KMy4gQXogYXV0w7NidXN6b2sgc3plcnZpemVsw6lzw6lyZSB2b25hdGtv
esOzIHN6ZXJ6xZFkw6lzdC4NCg0KNC4gUmlnIExham9zIG9yc3rDoWdnecWxbMOpc2kga8OpcHZp
c2VsxZEga8O2emJlbmrDoXLDoXNhLCBtZWx5ZXQgYXogYXV0w7NidXN6b2sgYmVzemVyesOpc2Ug
w6lyZGVrw6liZW4gZXN6a8O2esO2bHQsIHBvbnRvc2FuIG1pdCB0YWthcj8NCg0KQXogSW5mb3R2
LiAzMC4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOpc2Ugc3plcmludCBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSBtw6Fzb2xhdG9r
YXQgw6lzIGF6IGVnecOpYiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgZWxla3Ryb25pa3VzIMO6dG9uIHN6
w612ZXNrZWRqZW4gcsOpc3plbXJlIGEgZmVsYWTDsyBlLW1haWwgY8OtbcOpcmUgbWVna8O8bGRl
bmkuDQpIYSBheiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgYsOhcm1lbHkgb2tiw7NsIG5lbSBsZWhldCBl
LW1haWxiZW4gbWVna8O8bGRlbmksIGFra29yIGvDqXJlbSwgaG9neSBhem9rYXQgYSBraW1pdHR1
ZC5hdGxhdHN6by5odSB3ZWJvbGRhbG9uIHTDtmx0c2UgZmVsLg0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDI5LiDC
pyAoMykgw6lzICg1KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZW0gdGVsamVz
w610w6lzw6nDqXJ0IGvDtmx0c8OpZ3TDqXLDrXTDqXMga2l6w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Igw6FsbGFw
w610aGF0w7MgbWVnLCBoYSBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEga8O2emZl
bGFkYXRvdCBlbGzDoXTDsyBzemVydiBhbGFwdGV2w6lrZW55c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOhdMOhc8Oh
aG96IHN6w7xrc8OpZ2VzIG11bmthZXLFkWZvcnLDoXMgYXLDoW55dGFsYW4gbcOpcnTDqWvFsSBp
Z8OpbnliZXbDqXRlbMOpdmVsIGrDoXIuIElseWVuIGVzZXRiZW4gYXogYWRhdGtlemVsxZEgam9n
b3N1bHQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fFkSBt
dW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBrw7ZsdHPDqWfDqXQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc2vD
qW50IG1lZ2hhdMOhcm96bmkuIEvDqXJlbSwgaG9neSBlbMWRemV0ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlrdXMg
w7p0b24gdMOhasOpa296dGFzc29uIGFycsOzbCwgYW1lbm55aWJlbiBhIGvDqXJ0IGlyYXRtw6Fz
b2xhdG9rcmEgdGVraW50ZXR0ZWwga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc3Qgw6FsbGFww610YW5hIG1l
Zy4gRWJiZW4gYXogZXNldGJlbiBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSB0w6Fqw6lrb3p0YXTDoXNiYW4gbWVs
bMOpa2VsamVuIGRva3VtZW50dW1saXN0w6F0LCBkb2t1bWVudHVtb25rw6ludCB0w7xudGVzc2Ug
ZmVsIGF6IG9sZGFsc3rDoW1vdCwgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwg
a2FwY3NvbGF0b3MgbXVua2FlcsWRLXLDoWZvcmTDrXTDoXMgbcOpcnTDqWvDqXQgw6lzIGFubmFr
IMOzcmFkw61qw6F0Lg0KDQpLw6lyZW0sIGhvZ3kgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiwgaGEgYXogaWfD
qW55ZWx0IGFkYXRva25hayBjc2FrIGVneSByw6lzesOpdCB0ZWtpbnRpIG1lZ2lzbWVyaGV0xZFu
ZWssIGF6IEluZm90di4gMzAuIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGF6b2thdCBheiBh
ZGF0aWfDqW55bMOpcyByw6lzemJlbmkgbWVndGFnYWTDoXPDoXZhbCBlZ3nDvHR0IGvDvGxkamUg
bWVnIHN6w6Ftb21yYS4NCg0KRmVsaMOtdm9tIHN6w612ZXMgZmlneWVsbcOpdCwgaG9neSBhIE5l
bXpldGkgQWRhdHbDqWRlbG1pIMOpcyBJbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FnIEhhdMOzc8OhZyBO
QUlILzIwMTUvNDcxMC8yL1YuIHN6w6Ftw7ogw6FsbMOhc2ZvZ2xhbMOhc8OhYsOzbCBrw7Z2ZXRr
ZXrFkWVuIGEgamVsZW4gYWRhdGlnw6lueWzDqXMgYXogSW5mb3R2LiAyOS4gwqcgKDFiKSBiZWtl
emTDqXNlIGFsYXBqw6FuIG5lbSB0YWdhZGhhdMOzIG1lZywgbWl2ZWwgdGFydGFsbWF6emEgYXog
YWRhdGlnw6lueWzFkSBuZXbDqXQgw6lzIGVsw6lyaGV0xZFzw6lnw6l0LiBFemVuIHTDumxtZW7F
kSBhZGF0b2sgbWVnYWTDoXPDoXQgYXogYWRhdGtlemVsxZEgTkFJSCDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6Fz
IHN6ZXJpbnQgbmVtIGvDqXJoZXRpLCB0b3bDoWJiw6EgbmVtIGpvZ29zdWx0IGEgc3plbcOpbHlh
em9ub3Nzw6FnIGVsbGVuxZFyesOpc8OpcmUgc2VtLg0KDQpTZWfDrXTFkSBlZ3nDvHR0bcWxa8O2
ZMOpc8OpdCBlbMWRcmUgaXMga8O2c3rDtm7Dtm0uDQoNCktlbHQ6IDIwMTguIGphbnXDoXIgMTgu
DQoNCsOcZHbDtnpsZXR0ZWw6IA0KDQpNb2xuw6FyIFRpYm9yDQoNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KRXp0
IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzdCBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24ga2Vy
ZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwuIEF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzcmUgYSB2w6FsYXN6dCwgaWxs
ZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNzb2zDs2TDsyB2aXNzemFqZWx6w6lzdCwga8OpcmrDvGssIGVy
cmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBrw7xsZGplIG1lZzoNCmttdCtyZXF1ZXN0LTEwMjc1LTZjOGY0
YzlhQGtpbWl0dHVkLm9yZw0KDQpIYSBhKHopIFRhcG9sY2EgVsOhcm9zIMOWbmtvcm3DoW55emF0
IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJpIEhpdmF0YWwgbmVtIGEoeikgcG9sZ2hpdkB0YXBvbGNhLmh1IGPDrW1l
biBmb2dhZGphIGEgcsOpc3rDqXJlIGJlbnnDump0b3R0IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55
bMOpc2VrZXQsIGvDqXJqw7xrLCDDrXJqYSBlenQgbWVnIG5la8O8bms6DQpodHRwOi8va2ltaXR0
dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0DQoNCkpvZ255aWxhdGtvemF0OiBFenQgYXogw7x6
ZW5ldGV0IMOpcyBheiDDtm4gdsOhbGFzesOhdCBpcyBrw7Z6esOpdGVzc3rDvGsgYSBLaU1pdFR1
ZCB3ZWJvbGRhbG9uLiBUb3bDoWJiaSBpbmZvcm3DoWNpw7NrYXQgYSBLaU1pdFR1ZCBzem9sZ8Oh
bHRhdMOhcyBzZWfDrXRzw6lnw6l2ZWwga2V6ZGVtw6lueWV6ZXR0IGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQt
aWfDqW55bMOpc3LFkWwgaXR0IG9sdmFzaGF0Og0KaHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1
L2hlbHAvYWJvdXQNCg0KQW1lbm55aWJlbiBtZWdrZXJlc8Opc2VrcmUgdsOhbGFzem9sw7MgbXVu
a2F0w6Fyc2vDqW50IGhhc3pub3NuYWsgdGFsw6FsdGEgZXp0IGEgc3pvbGfDoWx0YXTDoXN0LCBr
w6lyamUgbWVnIHN6ZXJ2ZXpldGUgd2VibWVzdGVyw6l0LCBob2d5IGhlbHllenplbiBlbCBhIGhv
bmxhcHVua3JhIChraW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odSkgbXV0YXTDsyBoaXZhdGtvesOhc3QgYXog
w7Zuw7ZrIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0b2thdCB0YXJ0YWxtYXrDsyB3ZWJvbGRhbMOhbiENCg0K
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLQ0KDQoNCg0KLS0tDQpFenQgYXogZS1tYWlsdCBheiBBdmFzdCB2w61ydXNrZXJl
c8WRIHN6b2Z0dmVyIMOhdHZpenNnw6FsdGEuDQpodHRwczovL3d3dy5hdmFzdC5jb20vYW50aXZp
cnVzDQo=

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Tibor

Delivered

Tisztelt Molnárné Kisfaludy Márta!

Köszönöm válaszát, melyet sajnos nem tudok értelmezni, mivel egy számomra olvashatatlan karakterhalmazt kaptam meg.

Első három sora így néz ki az Átlátszó felületén:

"VGlzenRlbHQgTW9sbsOhciBUaWJvciENCg0KS8O2esOpcmRla8WxIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzw6lu
ZWsgMS4gcG9udGrDoXZhbCBrYXBjc29sYXRiYW4gdMOhasOpa296dGF0b20sIGhvZ3kgYSBoZWx5
aSBrw7Z6w7Zzc8OpZ2kga8O2emxla2Vkw6lzIHTDqW1ha8O2csOpdmVsIGEgS8OpcHZpc2VsxZEt "

Kérem a választ olvasható formátumban ismét megküldeni.

Üdvözlettel:

Molnár Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Molnárné Kisfaludy Márta
Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s.pdf
39K Download View as HTML


Tisztelt Molnár Tibor!

 

Csatoltan megküldöm az Ön által kért közérdekű adatigénylésre a választ.
Remélhetőleg ebben a formátumban  olvasható lesz.

 

Tisztelettel:

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:

 

Molnárné Kisfaludy Márta

önkormányzati ügyintéző

 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati és Igazgatási Iroda

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

tel.: 0036/87/510-126

 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár Tibor:
Csak a(z) Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei