Heredicse forrás 0202 hrsz. forrás víz vizsgálati jelentés

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti Lázbérci tájvédelmi körzet Heredicse forrás 0202 hrsz
nyilvántartott forrásból származó ivóvíz vizsgálati jelentését .
Valamint a Bánhorváti Lázbérci tájvédelmi körzet 0208/5 hrsz létesült üzem élelmiszer ivóvíz minőség palackozásához szükséges engedélyt . A jelenlegi napi helyzetnek meg felelő vizsgálati jegyzőkönyvet a víz minőségéről összetevőiről .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 1.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Miskolci JH Állategészségügy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment j625 2.pdf
130K Download View as HTML


Dr. Ódorné Dr. Zelenák Katalin főosztályvezető asszony megbízásából
mellékelten megküldöm a fenti tárgyú dokumentumot.
Tisztelettel:
Gál Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
B-A-Z. Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
3525 Miskolc, Vologda u. 1
Tel: [1]70/436-2010
e-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:704362010
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Edelényi JH Állategészségügy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment doc20180227115831.pdf
273K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt BORSOD_ Edelényi JH Állategészségügy!

Mivel nem kaptam adat igénylésemben szereplő Bánhorváti Lázbérci tájvédelmi körzet Heredicse forrás 0202 hrsz nyilvántartott forrásból származó ivóvíz vizsgálati jelentését .
Valamint a Bánhorváti Lázbérci tájvédelmi körzet 0208/5 hrsz létesült üzem élelmiszer ivóvíz minőség palackozásához szükséges engedélyét . És a jelenlegi napi helyzetnek meg felelő vizsgálati jegyzőkönyvet a víz minőségéről összetevőiről .Így önöknek kötelességük lett volna áttételről gondoskodni az illetékes szervhez az alábbi törvény alapján
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről1
1. A panasz és a közérdekű bejelentés
1. § (1) Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.

5) Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.
Ezt kérem az illetékes szervhez áttenni .
Továbbiakban kérem részemre a Vitalaqua Kft új minősített kút engedélyét a kút nyilvántartási számát . Vízjogi létesítési engedélyét . Valamint ha ez üzemel akkor pedig kérem a használatba vételi engedélyét .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt BORSOD_ Edelényi JH Állategészségügy!
Mivel nem kaptam adat igénylésemben szereplő Bánhorváti Lázbérci tájvédelmi körzet Heredicse forrás 0202 hrsz nyilvántartott forrásból származó ivóvíz vizsgálati jelentését .
Valamint a Bánhorváti Lázbérci tájvédelmi körzet 0208/5 hrsz létesült üzem élelmiszer ivóvíz minőség palackozásához szükséges engedélyét . És a jelenlegi napi helyzetnek meg felelő vizsgálati jegyzőkönyvet a víz minőségéről összetevőiről .Így önöknek kötelességük lett volna áttételről gondoskodni az illetékes szervhez az alábbi törvény alapján
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről1
1. A panasz és a közérdekű bejelentés
1. § (1) Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.

5) Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.
Ezt kérem az illetékes szervhez áttenni .
Továbbiakban kérem részemre a Vitalaqua Kft új minősített kút engedélyét a kút nyilvántartási számát . Vízjogi létesítési engedélyét . Valamint ha ez üzemel akkor pedig kérem a használatba vételi engedélyét .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Edelényi JH Állategészségügy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment doc20180312071050.pdf
615K Download View as HTML

Attachment doc20180312071018.pdf
270K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Edelényi JH Állategészségügy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment doc20180312071050.pdf
615K Download View as HTML

Attachment doc20180312071018.pdf
270K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt BORSOD_ Edelényi JH Állategészségügy!

Tisztelt címzett !

2018. március .06. napján kapott válaszában ígéretet kaptam Juhász Alexandra ügyintézőtől a BO-021/ÁE/00164-5/2018 iktatószámon nyilvántartott levelében tájékoztat.
Az ügy intézési határ ideje 30 napra előre láthatóan megválaszolásra kerül .Most 2018. december 06. nap .Nyolc (8) hónap telt el .
De sajnos ez nem valósult meg . Kérem az eredeti adat igényemet a a mai valóságnak megfelelően továbbra is fenn tartom . Ennek elmulasztása sikertelen válasz esetén a NAIH állásfoglalását kérem .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei