Heves megye - Vgtv. 39. §. (4a) és (4b) bekezdés szerinti eljárások - vízközmű társulatok

Kis Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Heves Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Heves Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, közölje,

hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 39. §. (4a) bekezdése alapján hány hatósági ellenőrzést rendelt el,

mely víziközmű-társulatok vonatkozásában rendelt el hatósági ellenőrzést,

mely víziközmű-társulatok vonatkozásában elrendelt hatósági ellenőrzés keretében kereste meg szakmai ellenőrzés lefolytatatására a vízügyi igazgatási szervet.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a fenti hatósági ellenőrzéseket elrendelő döntését, határozatát (stb.),

jelölje meg, milyen tényállás alapján rendelte el a hatósági ellenőrzést,

elektronikus másolatban küldje meg azon iratokat, amelyekben a fentiek szerint megkereste a vízügyi igazgatási szervet,

valamint a hatósági ellenőrzési eljárást befejező döntését, határozatát, illetve a befejező határozat alapján tett egyéb intézkedéseit, megkereséseit, jelzéseit (stb.)

Közölje továbbá,

hogy a Vgtv. 39. §. (4b) bekezdés alapján mely víziközmű-társulatok vonatkozásában kereste meg cégbíróságot,

illetve intézedett saját hatáskörben a tagok által befizetett hozzájárulások egészének, vagy azok egy részének visszafizetése iránt.

Kérem, hogy a fentiek szerinti cégbírósági megkereséseket, illetve a saját hatáskörben elrendelt visszafizetési intézkedésekről készült iratokat elektronikus másolatban a részemre küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 13.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Fónagy-Virág Ákos
Heves Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment Kis Zolt n k z rdek adatk r s v lasz alairt.pdf
295K Download View as HTML


Tisztelt Kis Zoltán Úr!
Ezúton csatoltan megküldöm a Heves Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott
közérdekű adatkérése tárgyábandr. Seszták Attila főigazgató úr
válaszlevelét.
Üdvözlettel:

dr. Fónagy-Virág Ákos
főosztályvezető

Heves Megyei Kormányhivatal
Jogi és Humánpolitikai Főosztály
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Telefon: +36 (36)  521-504 - Fax: +36 (36) 521-525
Mobil: +36 (20) 503-7590

Hivatkozása ide

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Dr. Fónagy-Virág Ákos!

Köszönöm a gyors és kielégítő választ.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Zoltán:
Csak a(z) Heves Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kormányablakok

A(z) Heves Megyei Kormányhivatal részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei