Hiányzó zebrák

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

folyamatban van-e már az ügy javítása, s ha nem, mikor foglalkoznak vele?

1)
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
Kérem pótolják az újpesti Árpád út / Erzsébet utca zebráiának (gyalogosátkelő) felfestését, mert a kereszteződés most nagyon veszélyes. A kereszteződés igen nagy iskolai gyerekforgalmának védelmét szolgálná, ezért kérem nyomatékosan, intézkedjenek a lehető leghamarabb.

2)
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
Kérem, legyenek kedvesek az új (gördeszka?) park mellett gondolni a közeli iskolák és óvodák biztonságára és zebrákat létesíteni a gyermekek biztonsága érdekében.
- Kassai utcában

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 3.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Gerstmayer János Márton
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment J r kel rp d Erzs bet zebra 20191017.png
517K Download

Attachment J r kel Kassai zebra 20191017.png
854K Download


Tisztelt Szerb Tamás Úr!

Adatigénylésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

A fővárosi közutak forgalomtechnikai kezelői feladatait, valamint a fővárosi forgalomtechnikai rendszer fejlesztését és üzemeltetetését (útjelzések, gyalogátkelők, közúti jelzőtáblák, jelzőlámpák stb.) a Budapest Közút Zrt. látja el.

Ismereteink szerint az illetékes BUDAPEST KÖZÚT Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága az alábbi válaszokat adta már - a tárgyi adatigényléssel azonos tartalmú - bejelentésekre:

1) az Árpád út - Erzsébet utca gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatban, 2019.10.07-én, "Az Árpád út- Erzsébet utca gyalogos-átkelőhelyeinek burkolatjeleit az útburkolattal együtt az elmúlt hetekben újították fel."
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...

2) a Kassai utca gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatban, 2019.10.10-én, "A Társaságunk részére megküldött elektronikus levelére – melyben a IV. kerület Kassai utcába igényelt kijelölt gyalogos-átkelőhelyet – az alábbi választ adjuk:
A helyszínt az elmúlt időszakban - más módosítási igény miatt is - több alkalommal vizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az utcában jelentkező jármű és gyalogos forgalom nem teszi szükségessé a kért gyalogos-átkelőhely kijelölését. A Kassai utcát a IV. kerületi rendőr-kapitánysággal közösen a jövőben továbbra is gyakran vizsgáljuk, és amennyiben a jármű-, vagy a gyalogos-forgalom lényegesen megnövekedik, abban az esetben a szükséges intézkedéseket megtesszük.
Kérjük válaszunk megértő elfogadását."
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...

Tisztelettel:
Gerstmayer János
főosztályvezető-helyettes

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal,
Városüzemeltetési Főosztály
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály
telefon: +36 (1) 231-3101/258
fax:+36 (1) 231-3149
email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei