Hiesz György polgármester költségtérítése és jutalmai

László Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyöngyös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: László Ferenc

Delivered

Tisztelt Gyöngyös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Hiesz György polgármester költségtérítési elszámolásai, útnyilvántartása, jutalmai 2014 november elsejétől 2019 július elsejéig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 8.

Üdvözlettel:

László Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rédei Rita


Attachment 232 2014.nk.hat..pdf
222K Download View as HTML

Attachment 440 2016.nk.hat..pdf
346K Download View as HTML


Tisztelt László Ferenc!

 

o A 2019. július 9-én megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
tájékoztatom, hogy Hiesz György polgármester úr 2014. nov. – 2019.
júl. közötti időszakban nem részesült jutalomban.
o A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6)
bekezdése értelmében: „A főállású polgármester, a társadalmi
megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”

Csatolom a polgármester költségtérítéséről szóló 232/2014. (X.30.) és a
440/2016. (XII.15.) önkormányzati határozatokat. (a költségtérítéssel
(költségátalánnyal) a polgármesternek nem kell elszámolnia.)

o A Polgármester Úr útnyilvántartásait - tekintettel a digitalizált
anyag nagy mennyiségére - nem tudom Önnek megküldeni e-mailben. Az 5
év útnyilvántartásait az alábbi linken éri el:

http://fileposta.hu/richlet/fd?id=6aF9F6...

 

Üdvözlettel: dr. Rédei Rita

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő László Ferenc:
Csak a(z) Gyöngyös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei