Hirdetési felületek, Semmelweis Egyetem nevének és logójának használati rendje

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Semmelweis Egyetem és jogelődei neve, ezek röviítései (pl.SOTE) elnevezések, valamint a Semmelweis Egyetem címerének használatára kik jogosultak, és kik jogosultak ezek használatát másoknak átengedni. Van-e erre külön szabályat, ha igen, kérem a szabályzat megküldését.

Kérem szíveskedjenek továbbá elektronikus másolatban megküldeni, hogy kik jogosultak a Semmelweis Egyetem hirdetőfelületeinek használatára, hirdetések kihelyezésére, és ezen hirdetések elhelyezésének van-e díjszabása. Ha igen, kérem a díjszabás/szabályzat megküldését.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a Nagyvárad tér 4. címen található egyetmi épületben a "Hallgatói Önkormányzat" feliratú hirdetőtáblán ki jogosult hirdetés elhelyezését engedélezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 14.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment RH 61 4 2015 Szab J nos r sz re v lasz.pdf
306K Download View as HTML

Attachment SZMSZ 151.pdf
2.6M Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/61-4/2015.

Szabó János                         

részére

                                                                                                         
    

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

„Közérdekű adat igénylés – Hirdetési felületek, Semmelweis Egyetem nevének
és logójának használati rendje” tárgyú megkeresésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom.

 

1. A Semmelweis Egyetem nevének, valamint a Semmelweis Egyetem címerének
használatát egyetemünk jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat
151. §-a tartalmazza, melyet jelen levelem mellékleteként csatolok.

 

2. A Nagyvárad tér 4. címen található egyetemi épületben a „Hallgatói
Önkormányzat” feliratú hirdetőtábláin elsősorban egyetemi rendezvények,
hírek kapnak helyet, illetve olyan hirdetések – reklám kivételével –,
amelyek kifejezetten a Semmelweis Egyetem hallgatóinak szólnak. Egyedi
esetben az EHÖK elnök dönt a hirdetés kihelyezéséről. 

A hirdetések kihelyezése a Hallgatói Önkormányzat hirdetőtábláin
díjmentes.

 

Budapest, 2015. február 26.

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
              Dr. Stefka Nóra 

 

 

Melléklet: 1 db.

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 
>>> Szabó János<[FOI #3737 email]> 2015.01.14. 10:05
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Semmelweis Egyetem és jogelődei neve, ezek röviítései (pl.SOTE)
elnevezések, valamint a Semmelweis Egyetem címerének használatára kik
jogosultak, és kik jogosultak ezek használatát másoknak átengedni. Van-e
erre külön szabályat, ha igen, kérem a szabályzat megküldését.

Kérem szíveskedjenek továbbá elektronikus másolatban megküldeni, hogy kik
jogosultak a Semmelweis Egyetem hirdetőfelületeinek használatára,
hirdetések kihelyezésére, és ezen hirdetések elhelyezésének van-e
díjszabása. Ha igen, kérem a díjszabás/szabályzat megküldését.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a Nagyvárad tér 4. címen
található egyetmi épületben a "Hallgatói Önkormányzat" feliratú
hirdetőtáblán ki jogosult hirdetés elhelyezését engedélezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 14.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #3737 email]

Is [SE request email] the wrong address for Közérdekű adat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei