Hirdetmény nélkül rendelt BCG oltóanyag dokumentumai

Erdősi Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Erdősi Eszter

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A HNT-1032/2015 Tájékoztató, hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásról a Kbt. 103§ (4) bekezdése alapján című döntés
indoklásának Előzmények bekezdése 1-5-ös pontjai alatt felsorolt, a
döntés meghozatalához az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által
becsatolt dokumentumokat, különös tekintettel a beszerzendő BCG
oltóanyag forgalombahozatali engedélyére vagy egyedi engedélyére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 13.

Üdvözlettel:

Erdősi Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rodák Margit
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment V lasz k z rdek adatk r sre BCG.pdf
46K Download View as HTML

Attachment 1 Z1040498 Novartis Hung ria Kft.ad sv teli szerz d s.pdf
708K Download View as HTML

Attachment 2 sszegez s eredm nytelen hirdetm ny n lk li elj r s.doc
58K Download View as HTML

Attachment 3 OTH lakoss gi t j koztat ja a BCG olt sok t temez s r l.pdf
264K Download View as HTML

Attachment 4 2015.08.12.n ind tott hirdem ny n lk li elj r s eredm ny r l sz l sszegez s.pdf
232K Download View as HTML


Tisztelt Erdős Eszter!

 

2016. január 13-án közérdekű adatigénylést nyújtott be BCG oltóanyag
közbeszerzési dokumentációja tárgyában.  Mellékelten küldöm
válaszlevelünket.

 

Tisztelettel:

 

 

Kiss Zoltánné főosztályvezető megbízásából

 

 

Dr. Rodák Margit

közbeszerzési ügyintéző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdősi Eszter:
Csak a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei