Hirdetőoszlopok elhelyezése

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat:

1. Várható-e a kereszteződések beláthatóságát befolyásoló hirdetőoszlopok eltávolítása az alábbi helyeken, mert balesetveszélyesek:

a) 2. kerület Kiscelli utca - Pacsirtamező út kereszteződésénél a gyalogátkelőhely előtt
(link: http://www.norc.hu/pano/Evcdk0Oo/ )
(Különös tekintettel arra, hogy éjszaka a gyalogátkelőhely villogóra vált, a várakozó gyalogosokat takarja az oszlop.)

b) 2. kerület Lajos utca - Lukács utca kereszteződés
(link: http://www.norc.hu/pano/XoKa9SOJ/)
(Különös tekintettel arra, hogy a Lukács utcáról balra a Lajos utcára kanyarodás során a jobbról érkező forgalmat a az oszlop takarja.)

2. Hasonló oszlopok elhelyezése során történik-e valamilyen a közlekedés biztonságát befolyásoló vizsgálat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 25.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0002918/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #811 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Köszönettel megkaptuk a Társaságunk részére érkezett megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a konkrét helyszínekre vonatkozó észrevételeivel
egyetértünk, mivel a kihelyezett reklámoszlopok zavarják az
észlelhetőséget. 

 

A reklámberendezések közterületi kihelyezéséhez engedély szükséges. A
kérelemnek tartalmaznia kell egy forgalomtechnikai tervet, amelyben többek
között be kell mutatni, hogy kihelyezés esetén az eszköz nem korlátozza az
úgynevezett belátási háromszöget. A két helyszínen az engedélyek
felülvizsgálata szükséges és lehetőség szerint az oszlopok áthelyezése
forgalombiztonsági szempontból kedvezőbb helyre.

 

Jelenleg ebben a témakörben nem áll rendelkezésre koncentrált felmérés, de
további helyszíneken hasonló problémákat észleltünk, melyeknek megoldása a
közeljövőben várható.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013. március 7.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönettel megkaptam válaszukat, amit természetesen elfogadok, de kérnék egy kis kiegészítést:
A két megadott konkrét esetben körülbelül mikorra várható a hirdető oszlopok áthelyezése, különös tekintettel a balesetveszélyre?

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Beadványát köszönettel megkaptuk,melynek feldolgozását megkezdtük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levelére a választ – amennyiben annak
nem információkérés a tartalma – 30 napon belül megküldjük.
Információkérésére a választ haladéktalanul továbbítjuk.

Kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel,

BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

Dear Customer,

Thank you for your query. It has been registered.

Please allow 30 days for a response if the content of your query is not a
request for information. Requests for information will be answered
immediately.

We kindly ask for your patience.

Kind regards,

BKK Zrt. Customer Service

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A felülvizsgálatról kaptam jelzést, azonban még pontosítást kértem a két konkrét esetről.

Link to this

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0002918/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #811 email]

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Köszönettel megkaptuk ismételt megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a hirdetőtáblák és oszlopok kihelyezését Társaságunk
csak forgalomtechnikai kezelői szempontból véleményezi előzetesen, a
kihelyezéshez előzetes közterület használati engedély is szükséges. Az Ön
által kifogásolt reklámhengerre valószínűsíthetően még nem mi adhattuk ki
a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, hiszen Társaságunk ezen
tevékenységét csak 2012. január 1-je óta látja el a Fővárosi Önkormányzat
megbízásából. A konkrét hirdetőoszlop véleményünk szerint nem okoz
közvetlen balesetveszélyt, tehát azonnali intézkedésre nincs szükség.

 

Szíves türelmét kérjük, mivel jelenleg átfogóan foglalkozunk a kihelyezett
reklámtáblák, telephelytáblák ügyével is. Amennyiben műszakilag
lehetséges, a kifogásolt hirdetőoszlop áthelyezését fogjuk kezdeményezni,
azonban ennek pontos időpontjára vonatkozóan jelenleg sajnos nem tudunk
tájékoztatást adni.

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását.

 

Budapest, 2013. március 29.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei