Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fabulya Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hitelesítési jegyzőkönyv TSM rendszer

Fabulya Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Fabulya Zsolt to read recent responses and update the status.

Feladó: Fabulya Zsolt

Delivered

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM)
Gy31 mérési hely, jobb oldal, Hatvan, M3 51,9 km szelvényben lévő beépített mérleg, mérőhely
1) hitelesítési dokumentációját (hitelesítési jegyzőkönyv, kalibrálási jegyzőköny),
2)műszaki dokumentációját,
3)műszaki leírását,
4)üzemeltetési- tervezési leírását,
5)működési- elvét, mechanizmusát (kiemelt figyelemmel a mérési körülményeket befolyásoló tényezőket /pl. időjárás, útburkolat állapota, sebesség, mérés közbeni gyorsulás-lassulás , hőmérséklete a környezetnek, aszfaltnak...stb/
6)beüzemelése előtti próbamérések adatait
7) információt a korrekciós érték megállapításáról, annak számítási alapjairól
8) a mérőhelyhez kapcsolt nyomtató, szoftver hitelesítését, ami a hitelesítési eljárás szerint szükséges
9) ki az adatok kezelője, aki információt tud adni arra vonatkozóan, hogy egy bizonyos napon a saját (magánszemélyként) üzemeltetett járművemről az összes általa mért adatot, minden mérőhelyről megkaphassam.

Amennyiben az adatok költségvinzattal járnak, annak megtérítését vállalom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 15.

Üdvözlettel:
Fabulya Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: ITM - Ügyfélszolgálat (noreply)


Attachment winmail.dat
7K Download


Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,
ITM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó (ITM)


Attachment V laszlev l 20191030 FabulyaZsolt.pdf
31K Download View as HTML


 

Tisztelt Fabulya Zsolt Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérjük, fogadja mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fabulya Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fabulya Zsolt:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

szerződés

A(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság részére Fabulya Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei