Hivatali és önkormányzati gépjárművek működtetése

Pál Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy Velence Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala tulajdonában vagy egyéb jogcímen történő használatában (bérlés, lízingelés stb.) milyen gépjárművek található, és voltak találhatók 2014. január 1-jétől napjainkig? (típus, üzembe helyezés napja, használat jogcíme, személy szerint ki használja)

Kérem továbbá tájékoztatásukat, hogy az Önkormányzat és a Hivatal használatában lévő gépjárművek fenti időszakban (2014. január 1-től a mai napig) éves bontásban hány km-t futottak, mennyibe került a gépjárművek fenntartása (bérleti vagy lízingdíj, üzemanyagköltség, szervizelés, takarítás, biztosítás stb.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 8.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: szelei.andrea@velence.hu
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Adatig nyl s J rm vek.pdf
273K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a [FOI #12294 email] e-mail címről
2019. február 8. napján érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló
kérésére,

mellékelten megküldöm a kért adatokat.

 

Tisztelettel:

 

Szelei Andrea

aljegyző

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Az Infotv.-ben nem találok olyan elutasítási okot, amely alapján megtagadta az információk kiadását.

Kérem, hogy a kért adatokat haladéktalanul küldjék meg.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Az Infotv. alapján az adatigénylő olyan formában kérheti a közérdekű adatok kiadását, amelyen formában szeretné. Én a gépjárművekkel kapcsolatos adatokat elektronikus formában, és nem személyes betekintés alapján kérem.

Mivel az "aránytalanul nagy munka és költség" nem elutastítási ok, kérem hogy az adatokat 15 napon beléül szíveskedjenek kiadni az alapkérelmemben megjelölt módon, elektronikus formában. Kérem, hogy amennyiben fenntartja, hogy az adatok kiadása aránytalanul nagy munkával és költséggel jár, szíveskedjenek tájékoztatni az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján megállapítható költségtérítés mértékéről, a költségelemekről és a költségtérítés megfizetésének módjáról.

Köszönöm.

Maradok tisztelettel:
Pál Antal

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pál Antal:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei