HM EI Zrt. szerződései

Párbeszéd Magyarországért Párt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A HM EI Zrt. és a SpECIMPEX Kft. által 2014.01.16.-án megkötött 763-57/2013 számú szerződést, továbbá a szerződéshez kapcsolódó pályázati felhívást, és annak dokumentációját, valamint a pályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

A HM EI Zrt. és a SpECIMPEX Kft. által 2013.08.28-án megkötött 733-40/2013 számú szerződést, továbbá a szerződéshez kapcsolódó pályázati felhívást, és annak dokumentációját, valamint a pályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

A HM EI Zrt. és a Pilis Defense System Kft. által 2014.10.02-án megkötött 718-58/2014 számú szerződést, továbbá a szerződéshez kapcsolódó pályázati felhívást, és annak dokumentációját, valamint a pályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

A HM EI Zrt. és a Pilis Vadászbolt Kft. által 2013.05.08-án megkötött 662-26/2013 számú szerződést, továbbá a szerződéshez kapcsolódó pályázati felhívást, és annak dokumentációját, valamint a pályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

A HM EI Zrt. és a Pilis Vadászbolt Kft. által 2013.02.28-án megkötött alábbi számú szerződéseket, továbbá a szerződésekhez kapcsolódó pályázati felhívásokat, és azok dokumentációját, valamint a pályázati eredményekről szóló tájékoztatókat:

263-29/2013

263-25/2013

263-27/2013

263-28/2013.

Amennyiben az iktatószám, a szerződő felek vagy épp a megjelölt aláírási dátum között ellentmondás van, úgy kérjük, hogy elsődlegesen a szerződés iktatószámát vegyék figyelembe az adatkérés teljesítésekor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 9.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Feladó: WeTransfer

[1][email address]
sent you some files
‘Adatszolgáltatás megküldése’
[2][IMG] [3]Download [4][IMG]
Files (24.5 MB total)
PMP - Kozerdeku adat igenyles.rar
Will be deleted on
1 December, 2015
Get more out of WeTransfer, get [5]Plus
[6]About WeTransfer [7]Contact [9]Powered by Amazon Web Services
[8]Legal

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.wetransfer.com/downloads/882...
3. https://www.wetransfer.com/downloads/882...
4. https://www.wetransfer.com/downloads/882...
5. https://www.wetransfer.com/plus?trk=emai...
6. https://www.wetransfer.com/about
7. https://www.wetransfer.com/contact
8. https://www.wetransfer.com/legal
9. http://ox-d.wetransfer.com/w/1.0/ai?auid...

Hivatkozása ide

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt HM EI Zrt.!

Az S13N19 részletes tájékoztató 1 jegyzék elnevezésű dokumentumból hiányzik a dokumentum 1. számú melléklete, amely tartalmazza az anyagok és eszközök részletes kimutatását.

Kérem hiánypótlásban szíveskedjenek megküldeni a hiányzó mellékletet!

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Párbeszéd Magyarországért Párt:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei