Hódmezővásárhelyi szerződések

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Rákóczi Szövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Rákóczi Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Határtalanul program keretében hódmezővásárhelyi székhelyű köznevelési intézményekkel, valamint ilyen intézmények tanulóinak határon túli látogatásainak érdekében azok fenntartóival kötött szerződések szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt, valamint
b) az a) pont szerinti szerződések végrehajtása körében kezelt, a támogatottak által benyújtott, a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Csáky Csongor
Rákóczi Szövetség

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az Info tv. 29. § (2) rendelkezésére tekintettel, a kérelmére adott
válaszunk határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

A Rákóczi Szövetség jelenleg alaptevékenységének ellátásához a
munkaerőforrását teljes mértékben igénybe veszi.

Kérem levelem szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

Csáky Csongor

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Rákóczi Szövetség!

2018. február 20-án benyújtott közadatigénylésem válaszadási határideje az Önök által 2018. március 7-én közölt 15 napos hosszabbítással együtt is lejárt, ezért kérem, szíveskedjenek mielőbb megküldeni részemre az általam kért adatokat.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Rákóczi Szövetség

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Köszönjük türelmét a válaszadásunkhoz.

A Rákóczi Szövetség 1994. évtől bonyolít le diákutaztatási programokat. A
Határtalanul program keretében 2014. év óta bonyolít le diák
utaztatásokat.

Általánosságban ismertetem, hogy a program keretében az intézmények
diákjai nem pénzbeli támogatást, hanem természetbeni juttatást kapnak a
Rákóczi Szövetségtől, hiszen a szolgáltatókkal közvetlenül létesít
jogviszonyt a Rákóczi Szövetség és az így megvásárolt szolgáltatások
előnyeiben részesíti az intézmények által kijelölt diákokat.

A pénzügyi beszámoló benyújtása valójában közreműködés az intézmények
által, hogy a szolgáltatók számláit továbbítsák a Rákóczi Szövetség
részére, amely a kifizetések előfeltétele. A számlákat azonban van, hogy a
szolgáltatók közvetlenül küldik meg a Rákóczi Szövetségnek.

Fenti tájékoztatás alapján kérem jelölje meg pontosan, hogy mely
időszakból és milyen adatok megküldését igényli a Rákóczi Szövetség
részéről.

Üdvözlettel,

Rákóczi Szövetség

 

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Rákóczi Szövetség!

2018. március 7-én az Info tv. 29. § (2) rendelkezésére ("Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár") tekintettel hosszabbították meg adatigénylésem megválaszolását, tehát úgy tűnt, hogy értették, milyen adatok megküldését igényeltem.

2018. április 4-én kelt válaszuk szerint azonban mégsem, ezért, és a tájékoztatásukban foglaltakra tekintettel most megfogalmazom másképp az adatigénylésemet:

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016-2017-es évek vonatkozásában a Határtalanul program bonyolítása során a hódmezővásárhelyi középiskolás diákok erdélyi utazásával összefüggésben szállásköltségre kifizetett összegekkel kapcsolatosan a teljesített számlák alapján az alábbi adatokat:
a) a számla kibocsátójának neve
b) a számla kelte
c) a számla alapján kifizetett összeg
d) a számlán szereplő szolgáltatás egységára

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Rákóczi Szövetség


Attachment Adatok t j koztat s c lj b l RSz.xlsx
16K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kérem, hogy az [1]atlatszo.hu portálon az Ön által a témában írt és
megjelent cikket pontosítani szíveskedjen.

A cikkben beidézett a Rákóczi Szövetség által adott válaszokhoz idézze a
pontos kérdéseket is.

Kérem pontosítsa azt az állítását is, hogy a Rákóczi Szövetség a nagyszámú
adat miatt kért határidő hosszabbítást.

Az idézett normaszöveg is vagylagos lehetőséget biztosít határidő
hosszabbításra vagy nagy mennyiségű adat vagy a munkaerő aránytalan
igénybevétele indokkal.

Tekintettel arra, hogy a Rákóczi Szövetség abban az időszakban a Nemzeti
Kisebbségvédelmi Kezdeményezés - Minority Safe Pack

aláírásgyűjtését koordinálta, amelynek eredményeként egyébként sikerült
több mint 600 ezer aláírást összegyűjteni, így  munkatársai túlterheltek
voltak.

A Rákóczi Szövetség a munkateherre hivatkozva kért határidő hosszabbítást,
kérem a cikket eszerint pontosítani szíveskedjen.

A kérdései megvizsgálását követően kiderült, hogy a kért adatokat nem
kezeli a Rákóczi Szövetség, azonban ellentétben az első alkalommal
feltett  kérdésére legalább megjelölte, hogy milyen témában szeretne
adatot gyűjteni.

Így a Rákóczi Szövetség tájékoztatta Önt a program lebonyolításának
módjáról és ennek köszönhetően harmadjára sikerült pontosan
megfogalmaznia, hogy milyen adatokat is  szeretne megismerni.

Az adatokat a mellékelt táblázatban megtekintheti. 

üdvözlettel,

 

Rákóczi Szövetség

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Rákóczi Szövetség


Attachment Adatok t j koztat s c lj b l.xlsx
16K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A mai nap folyamán elküldött összesítő táblázatunkat szeretném
pontosítani. Az elküldött táblázatban a 2016-os évnél az összesítésben az
egységárak összege került feltüntetésre. A pontosság kedvéért szeretnénk
helyreigazítva újraküldeni a táblázatot.

 

Üdvözlettel,

Rákóczi Szövetség

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Rákóczi Szövetség!

Köszönöm szépen az adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Rákóczi Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei