Hogyan alakultak a Lovagi Tornák Terén megvalósított más rendezvények bevételi és látogatószámai? (Éves bontásban)

Pusztai László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A megvalósítási pályázatban ( https://www.palyazat.gov.hu/esemenyek/?e...
hány látogatóval számoltak? (Lovagi Tornák Tere)
Milyen bevételek és látogatószámok valósultak meg a lovas versenyekkel kapcsolatban?
Kérem küldje el számomra a lovas sportrendezvényekkel kapcsolatos szerződéseket. (Tavaly és az idén összesen, hány lovas (sport)rendezvény volt?)
Hogyan alakultak a Lovagi Tornák Terén megvalósított más rendezvények bevételi és látogatószámai? (Éves bontásban)
Létezik-e korlátozás azzal kapcsolatban, hogy a Lovagi Tornák tere közelében
állattartási tilalom van?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Hivatkozása ide

Feladó: Novák, Irén
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom arról, hogy 2018. augusztus 22. napjától 2018. szeptember 2.
napjáig szabadságomat töltöm. Leveleimre leghamarabb szeptember 3-án tudok
válaszolni.

Halaszthatatlan ügyben kérem keresse Sándorné Lőrincz Éva gazdasági vezetőt
a [email address] e-mail címen.

Üdvözlettel,

Novák Irén

--
*Tisztelettel:*

*Novák Irén*
*ügyvezető*

*Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.*
*cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.*
*telefon: +36-46-411747, +36-46-412508*
*fax: +36-46-320716*
*mobil: +36-70/3380033*
*e-mail: [Miskolci Kulturális Központ request email]
<[Miskolci Kulturális Központ request email]>*

Hivatkozása ide

Feladó: Novák, Irén
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.


Attachment K z rdek adatszolg ltat s.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment K z rdek adatszolg ltat s mell klet szerz d s.pdf
725K Download View as HTML


Tisztelt Pusztai László Úr!
Mellékelten küldöm Társaságunk közérdekű adatszolgáltatását.
--
Tisztelettel:

Novák Irén
ügyvezető
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.
telefon: +36-46-411747, +36-46-412508
fax: +36-46-320716
e-mail: [1][Miskolci Kulturális Központ request email]

References

Visible links
1. mailto:[Miskolci Kulturális Központ request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pusztai László:
Csak a(z) Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei