Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vándor Alexandra hökellenőr, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

HÖK alapszabály

Vándor Alexandra hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Testnevelési Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Vándor Alexandra hökellenőr to read recent responses and update the status.

Feladó: Vándor Alexandra hökellenőr

Delivered

Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hallgatói önkormányzat alapszabályát és annak elektronikus elérhetőségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel: Vándor Alexandra
http://hokellenorzes.blogspot.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Web Mester
Testnevelési Egyetem

Kedves Alexandra!

idézett részek megjelenítése

Levelét továbbítottam az alábbi címekre:

[email address] (TE HÖK)
[email address] (Tóth Levente HÖK elnök)
[email address] (Zsoldos Róbert jogi igazgató)

Üdvözlettel,
--
TF webmester

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Dániel
Testnevelési Egyetem


Attachment cimer.png
2K Download

Attachment attachment.pdf
141K Download View as HTML

Attachment attachment.docx
12K Download View as HTML


Tisztelt Vándor Alexandra!

A 2017. január 16-án kelt közérdekű adatigénylésre vonatkozó megkeresését,
a Testnevelési Egyetem jelen elektronikus üzenettel és a részeként csatolt
dokumentummal (hallgatói önkormányzat alapszabálya) (hallgatói
önkormányzat alapszabályának elektronikus elérhetősége) teljesíti.

Üdvözlettel:
--

Varga Dániel
hivatalvezető

-------------------------------------------

[1]TF címerTestnevelési Egyetem
Rektori Hivatal
1123 Budapest - Alkotás u. 44.
Telefon:36-1-487-9200
Mobil: 36-70-902-0680

References

Visible links

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vándor Alexandra hökellenőr, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vándor Alexandra hökellenőr:
Csak a(z) Testnevelési Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei