HÖK döntéshozó szerveinek üléséről készült jegyzőkönyvek

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 2016. augusztus 23. és 2017. február 23. közötti küldöttgyűlési, tanácsi és kabineti üléséről készült alábbi dokumentumokat:
- meghívó
- napirend
- jelenléti ív
- jegyzőkönyv
- határozatok
- előterjesztések

Továbbá ezen ülésekről az alábbi adatokat tartalmazó táblázatot:
- ülés összehívásának napja
- az ülés napja
- az összehívó személy neve
- az összehívó személy tisztsége (ha van)
- az ülést vezető neve
- az ülést vezető tisztsége (ha van)
- a testület tagjainak száma
- a testület jelenlevő tagjainak száma
- a határozatképességhez szükséges létszám
- a jegyzőkönyv elkészültének napja
- a jegyzőkönyv aláírásának napja (a több van, akkor mindegyiket)
- a jegyzőkönyvnek a tagoknak való megküldés napja
- a jegyzőkönyv honlapon való közzétételének napja

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 6.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Mr. Joker hozzászólt ()

Ádám, ha elmennél a randira:
https://www.viagra.com/
Ilyen sok igénylés után nehogy lelapuljon.

Link to this

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

HÖK döntéshozó szerveinek üléséről készült jegyzőkönyvek címmel 2017. március 6. napon benyújtott adatigénylésemet visszavonom.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Választmányok tagjai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Semmelweis Egyetem szenátorai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Ellenőrzési dokumentumok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei